De indicator van het consumentenvertrouwen is, na een adempauze voorgaande maand, in december opnieuw licht gestegen: van -6 naar -5. Sinds het einde van vorig jaar steeg de index met 20 punten, hij haalt nu het hoogste niveau sinds juli 2011. De vooruitzichten deze maand van de consumenten aangaande de macro-economische ontwikkelingen in België waren nochtans uiteenlopend. Enerzijds lieten zij zich iets negatiever uit over de toekomstige algemene economische situatie. Anderzijds, wat de arbeidsmarkt betreft, is de vrees voor een opflakkering van de werkloosheid in de komende twaalf maanden andermaal afgenomen. Gevraagd naar hun persoonlijke situatie, verwachten de gezinnen een geringe verbetering van hun financiële situatie en hun spaarvermogen in de volgende twaalf maanden. Een toegenomen consumentenvertrouwen kan een belangrijke factor zijn in het herstel van de economische groei, die voor het komende jaar op 1 procent wordt geschat. (Belga)

De indicator van het consumentenvertrouwen is, na een adempauze voorgaande maand, in december opnieuw licht gestegen: van -6 naar -5. Sinds het einde van vorig jaar steeg de index met 20 punten, hij haalt nu het hoogste niveau sinds juli 2011. De vooruitzichten deze maand van de consumenten aangaande de macro-economische ontwikkelingen in België waren nochtans uiteenlopend. Enerzijds lieten zij zich iets negatiever uit over de toekomstige algemene economische situatie. Anderzijds, wat de arbeidsmarkt betreft, is de vrees voor een opflakkering van de werkloosheid in de komende twaalf maanden andermaal afgenomen. Gevraagd naar hun persoonlijke situatie, verwachten de gezinnen een geringe verbetering van hun financiële situatie en hun spaarvermogen in de volgende twaalf maanden. Een toegenomen consumentenvertrouwen kan een belangrijke factor zijn in het herstel van de economische groei, die voor het komende jaar op 1 procent wordt geschat. (Belga)