De indicator van het consumentenvertrouwen is in mei gestegen waardoor de achteruitgang van de twee voorgaande maanden grotendeels ongedaan werd gemaakt. De indicator, die in april nog daalde naar -9, haalt nu -6. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de indicator van het consumentenvertrouwen zelden, behalve in de meest gunstige economische omstandigheden, boven het nulpunt uitstijgt. Ter vergelijking: in mei 2013 stond de indicator nog op -19. De Belgische consument toonde zich, op macro-economisch gebied, vooral minder bezorgd over de toekomstige werkloosheidsontwikkelingen. Over hun spaarvermogen zijn de Belgen nog lichtjes negatief, maar in mindere mate dan in maart en april, maanden die zich kenmerkten door een uitgesproken pessimisme. De vooruitzichten ten aanzien van de algemene economische situatie verbeterden dan weer in geringe mate. Voorts schatten de gezinnen ook hun financiële situatie voor de volgende twaalf maanden ietwat rooskleuriger in. (Belga)

De indicator van het consumentenvertrouwen is in mei gestegen waardoor de achteruitgang van de twee voorgaande maanden grotendeels ongedaan werd gemaakt. De indicator, die in april nog daalde naar -9, haalt nu -6. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de indicator van het consumentenvertrouwen zelden, behalve in de meest gunstige economische omstandigheden, boven het nulpunt uitstijgt. Ter vergelijking: in mei 2013 stond de indicator nog op -19. De Belgische consument toonde zich, op macro-economisch gebied, vooral minder bezorgd over de toekomstige werkloosheidsontwikkelingen. Over hun spaarvermogen zijn de Belgen nog lichtjes negatief, maar in mindere mate dan in maart en april, maanden die zich kenmerkten door een uitgesproken pessimisme. De vooruitzichten ten aanzien van de algemene economische situatie verbeterden dan weer in geringe mate. Voorts schatten de gezinnen ook hun financiële situatie voor de volgende twaalf maanden ietwat rooskleuriger in. (Belga)