Het consumentenvertrouwen in ons land kende een kleine terugval in juni, blijkt uit de recentste consumentenenquête van de Nationale Bank van België. (NBB) Grote verschuivingen laten de grafieken echter niet zien. Wat de macro-economische vooruitzichten betreft bleven de beoordelingen van de consumenten aangaande de algemene economische situatie en de werkloosheid ongewijzigd tegenover de maand mei: De outlook op de algemene economische situatie blijft gematigd positief, de werkloosheidsvooruitzichten blijven stabiel op het niveau van mei. Dit jaar zijn de werkloosheidsvooruitzichten sowieso steeds positiever geweest dan vorig jaar. De correctie in het consumentenvertrouwen moet echter gezocht worden in de persoonlijke vooruitzichten van de bevraagde gezinnen. Wat hun persoonlijke situatie betreft zijn de verwachtingen van de gezinnen aangaande hun toekomstige financiële toestand dan wel stabiel gebleven, maar hun spaarmogelijkheden zien ze daartegenover in de komende twaalf maanden ietwat afnemen.Dat brengt de algemene indicator van het consumentenvertrouwen op -7. Ter vergelijking: in juni 2013 was dat nog -18. Enkel in de allergunstigste economische omstandigheden klimt dit algemene cijfer boven het nulpunt uit. Ondanks de relatieve correctie van juni, ziet de Belgische consument de zomer vandaag veel positiever tegemoet dan vorig jaar. (Belga)

Het consumentenvertrouwen in ons land kende een kleine terugval in juni, blijkt uit de recentste consumentenenquête van de Nationale Bank van België. (NBB) Grote verschuivingen laten de grafieken echter niet zien. Wat de macro-economische vooruitzichten betreft bleven de beoordelingen van de consumenten aangaande de algemene economische situatie en de werkloosheid ongewijzigd tegenover de maand mei: De outlook op de algemene economische situatie blijft gematigd positief, de werkloosheidsvooruitzichten blijven stabiel op het niveau van mei. Dit jaar zijn de werkloosheidsvooruitzichten sowieso steeds positiever geweest dan vorig jaar. De correctie in het consumentenvertrouwen moet echter gezocht worden in de persoonlijke vooruitzichten van de bevraagde gezinnen. Wat hun persoonlijke situatie betreft zijn de verwachtingen van de gezinnen aangaande hun toekomstige financiële toestand dan wel stabiel gebleven, maar hun spaarmogelijkheden zien ze daartegenover in de komende twaalf maanden ietwat afnemen.Dat brengt de algemene indicator van het consumentenvertrouwen op -7. Ter vergelijking: in juni 2013 was dat nog -18. Enkel in de allergunstigste economische omstandigheden klimt dit algemene cijfer boven het nulpunt uit. Ondanks de relatieve correctie van juni, ziet de Belgische consument de zomer vandaag veel positiever tegemoet dan vorig jaar. (Belga)