Werknemers uit de privésector en contractuele werknemers van een autonoom overheidsbedrijf als Belgacom, bpost of de NMBS hebben recht op educatief verlof. Dit betekent dat ze tijdens de werktijd een erkende opleiding mogen volgen. Doen ze dit niet tijdens de werktijd, dan mogen ze op een ander moment een overeenkomstig aantal uren afwezig blijven op het werk. De werkgever betaalt tijdens de afwezigheid hun normale loon door. Voor opleidingen sinds 1 september 2012 wordt dit daarbij wel begrensd tot 2.706 euro bruto per maand. Nadien kan hij dat bedrag (deels) recupereren bij de overheid. De terugbetaling varieert volgens het type opleiding (algemene opleiding, sectorale opleiding, opleiding voor sociale promotie,¿) dat gevolgd wordt. Voor het schooljaar 2011-2012, waarvoor de aanvraagdatum eind deze maand afloopt, bedraagt ze maximum 21,23 euro per uur. Voor het schooljaar 2012-2013 stijgt ze tot maximum 21,65 euro per uur betaald educatief verlof. De werkgever kan het educatieve verlof voor zijn werknemer niet weigeren, ook niet als de gevolgde opleiding geen uitstaans heeft met de beroepsactiviteit van de werknemer. Hij moet echter wel akkoord gaan met de planning van het verlof. (Belga)

Werknemers uit de privésector en contractuele werknemers van een autonoom overheidsbedrijf als Belgacom, bpost of de NMBS hebben recht op educatief verlof. Dit betekent dat ze tijdens de werktijd een erkende opleiding mogen volgen. Doen ze dit niet tijdens de werktijd, dan mogen ze op een ander moment een overeenkomstig aantal uren afwezig blijven op het werk. De werkgever betaalt tijdens de afwezigheid hun normale loon door. Voor opleidingen sinds 1 september 2012 wordt dit daarbij wel begrensd tot 2.706 euro bruto per maand. Nadien kan hij dat bedrag (deels) recupereren bij de overheid. De terugbetaling varieert volgens het type opleiding (algemene opleiding, sectorale opleiding, opleiding voor sociale promotie,¿) dat gevolgd wordt. Voor het schooljaar 2011-2012, waarvoor de aanvraagdatum eind deze maand afloopt, bedraagt ze maximum 21,23 euro per uur. Voor het schooljaar 2012-2013 stijgt ze tot maximum 21,65 euro per uur betaald educatief verlof. De werkgever kan het educatieve verlof voor zijn werknemer niet weigeren, ook niet als de gevolgde opleiding geen uitstaans heeft met de beroepsactiviteit van de werknemer. Hij moet echter wel akkoord gaan met de planning van het verlof. (Belga)