De discussie over schijnzelfstandigheid loopt al vele jaren. Sommige opdrachtgevers werken immers liefst met zelfstandigen. Die zijn niet gebonden aan arbeidstijden. Bij ziekte moet je hen ook niet betalen. En bij het einde van de prestatie hoef je hen niet te ontslaan. Bovendien moeten ze zelf instaan voor hun sociale zekerheid. In de praktijk kregen deze zelfstandigen echter vaak geen autonomie over het werk dat ze moesten uitvoeren. Ze bleven onder het gezag van de opdrachtgever staan. Dat betekende eigenlijk dat het om een vorm van schijnzelfstandigheid ging. Eind 2006 werd de Arbeidsrelatiewet ingevoerd. Die bepaalt de algemene criteria waarnaar de partijen zich kunnen richten om te beoordelen of iemand werknemer of zelfstandige is. Het gaat om de wil van de partijen, de vrijheid om het werk en de werktijd te organiseren en de al dan niet aanwezigheid van hiërarchische controle. Voorts werden voor enkele sectoren, waarin veel misbruik voorkwam, zoals de bouw, de houtbewerking, de tuinverzorging en de elektriciens specifieke maatregelen getroffen. Mochten er dan nog twijfelgevallen overblijven, dan beslist een Administratieve Commissie. Ze krijgt daarvoor drie maanden tijd. De keuze is belangrijk. Bij een schijnzelfstandige die als werknemer wordt geherkwalificeerd, moet de opdrachtgever sociale bijdragen betalen. (Belga)

De discussie over schijnzelfstandigheid loopt al vele jaren. Sommige opdrachtgevers werken immers liefst met zelfstandigen. Die zijn niet gebonden aan arbeidstijden. Bij ziekte moet je hen ook niet betalen. En bij het einde van de prestatie hoef je hen niet te ontslaan. Bovendien moeten ze zelf instaan voor hun sociale zekerheid. In de praktijk kregen deze zelfstandigen echter vaak geen autonomie over het werk dat ze moesten uitvoeren. Ze bleven onder het gezag van de opdrachtgever staan. Dat betekende eigenlijk dat het om een vorm van schijnzelfstandigheid ging. Eind 2006 werd de Arbeidsrelatiewet ingevoerd. Die bepaalt de algemene criteria waarnaar de partijen zich kunnen richten om te beoordelen of iemand werknemer of zelfstandige is. Het gaat om de wil van de partijen, de vrijheid om het werk en de werktijd te organiseren en de al dan niet aanwezigheid van hiërarchische controle. Voorts werden voor enkele sectoren, waarin veel misbruik voorkwam, zoals de bouw, de houtbewerking, de tuinverzorging en de elektriciens specifieke maatregelen getroffen. Mochten er dan nog twijfelgevallen overblijven, dan beslist een Administratieve Commissie. Ze krijgt daarvoor drie maanden tijd. De keuze is belangrijk. Bij een schijnzelfstandige die als werknemer wordt geherkwalificeerd, moet de opdrachtgever sociale bijdragen betalen. (Belga)