Bij co-ouderschap verblijven de kinderen de ene week bij de papa, de andere week bij mama. Daarbij wordt getracht de kosten van de opvoeding gelijkmatig te verdelen. En ook met de fiscale gevolgen is dat zo. Ouders van kinderen hebben recht op een verhoging van hun belastingvrije schijf. Dat is de onderste schijf van het inkomen waarop geen belastingen betaald moeten worden. Voor de inkomsten van 2013 bedraagt die 6990 euro. Ze wordt verhoogd met 1490 euro bij 1 kind ten laste, met 3820 euro met 2 kinderen ten laste, met 8570 euro met 3 kinderen ten laste, enzovoort. Bij gehuwde paren wordt dit voordeel toegekend aan de partner met het hoogste inkomen. Bij co-ouderschap wordt het eerlijk verdeeld tussen man en vrouw. Dit heeft als gevolg dat als een van beiden geen of weinig inkomen heeft dit voordeel (deels) verloren gaat. Een tweede gevolg is dat bij een fiscaal co-ouderschap de eventuele alimentatievergoedingen die worden betaald niet langer fiscaal aftrekbaar zijn. En dat kan meer doorwegen want zij worden afgetrokken van het globale inkomen en leveren dus een fiscaal voordeel op tegen de hoogste schijf waarin het inkomen wordt belast, wat vaak 40% of 45% is. Dit laatste kan een reden zijn om af te zien van het fiscale co-ouderschap. Temeer daar het fiscale co-ouderschap eindigt wanneer het kind 18 jaar wordt. Al heeft het co-ouderschap ook voordelen. Zo hebben beide gescheiden ouders - zolang ze niet in een nieuwe relatie stappen - recht op een bijkomende verhoging van de belastingvrije som met 1490 euro als alleenstaande ouder met kinderen. (Belga)

Bij co-ouderschap verblijven de kinderen de ene week bij de papa, de andere week bij mama. Daarbij wordt getracht de kosten van de opvoeding gelijkmatig te verdelen. En ook met de fiscale gevolgen is dat zo. Ouders van kinderen hebben recht op een verhoging van hun belastingvrije schijf. Dat is de onderste schijf van het inkomen waarop geen belastingen betaald moeten worden. Voor de inkomsten van 2013 bedraagt die 6990 euro. Ze wordt verhoogd met 1490 euro bij 1 kind ten laste, met 3820 euro met 2 kinderen ten laste, met 8570 euro met 3 kinderen ten laste, enzovoort. Bij gehuwde paren wordt dit voordeel toegekend aan de partner met het hoogste inkomen. Bij co-ouderschap wordt het eerlijk verdeeld tussen man en vrouw. Dit heeft als gevolg dat als een van beiden geen of weinig inkomen heeft dit voordeel (deels) verloren gaat. Een tweede gevolg is dat bij een fiscaal co-ouderschap de eventuele alimentatievergoedingen die worden betaald niet langer fiscaal aftrekbaar zijn. En dat kan meer doorwegen want zij worden afgetrokken van het globale inkomen en leveren dus een fiscaal voordeel op tegen de hoogste schijf waarin het inkomen wordt belast, wat vaak 40% of 45% is. Dit laatste kan een reden zijn om af te zien van het fiscale co-ouderschap. Temeer daar het fiscale co-ouderschap eindigt wanneer het kind 18 jaar wordt. Al heeft het co-ouderschap ook voordelen. Zo hebben beide gescheiden ouders - zolang ze niet in een nieuwe relatie stappen - recht op een bijkomende verhoging van de belastingvrije som met 1490 euro als alleenstaande ouder met kinderen. (Belga)