De verzekeraar moet alle gegevens hebben om zich een volledig beeld te kunnen vormen van de risico's die hij loopt door een voertuig te verzekeren. Daarom worden bijvoorbeeld hogere premies aangerekend aan wie zijn auto ook voor beroepsgebruik inzet. De verzekeraars gaan er vanuit dat wie meer rijdt ook meer risico loopt op een schadegeval, waardoor die hogere premie gerechtvaardigd is. Hetzelfde geldt nu voor alternatieve taxidiensten zoals Uber. Wie daarin geregeld meestapt, ziet zijn bestuurdersprofiel wijzigen. En dus moet de verzekeraar daarover kunnen oordelen. De profielverandering geldt daarentegen niet voor wie zeer occassioneel iemand meeneemt. In geen enkel geval mogen eventuele slachtoffers, passagiers of andere, de dupe zijn van een onregelmatigheid in de verzekeringspolis. Zij worden hoe dan ook vergoed door de verzekeraar van het voertuig. Wel zou de verzekeraar zich nadien tegen de verzekerde kunnen keren omdat die een valse verklaring afgelegd zou hebben, zegt de verzekeringsfederatie Assuralia. (Belga)

De verzekeraar moet alle gegevens hebben om zich een volledig beeld te kunnen vormen van de risico's die hij loopt door een voertuig te verzekeren. Daarom worden bijvoorbeeld hogere premies aangerekend aan wie zijn auto ook voor beroepsgebruik inzet. De verzekeraars gaan er vanuit dat wie meer rijdt ook meer risico loopt op een schadegeval, waardoor die hogere premie gerechtvaardigd is. Hetzelfde geldt nu voor alternatieve taxidiensten zoals Uber. Wie daarin geregeld meestapt, ziet zijn bestuurdersprofiel wijzigen. En dus moet de verzekeraar daarover kunnen oordelen. De profielverandering geldt daarentegen niet voor wie zeer occassioneel iemand meeneemt. In geen enkel geval mogen eventuele slachtoffers, passagiers of andere, de dupe zijn van een onregelmatigheid in de verzekeringspolis. Zij worden hoe dan ook vergoed door de verzekeraar van het voertuig. Wel zou de verzekeraar zich nadien tegen de verzekerde kunnen keren omdat die een valse verklaring afgelegd zou hebben, zegt de verzekeringsfederatie Assuralia. (Belga)