Een coöperatieve vennootschap biedt doorgaans veel flexibiliteit. Zo kunnen aandeelhouders vrij toe- en uittreden. Telkens iemand instapt en zijn inleg stort, wordt het kapitaal van de maatschappij groter. En wanneer iemand vertrekt en zijn inlage terugvraagt, zit er gewoon minder in de gemeenschappelijke pot. In tegenstelling tot bij een andere vennootschap zoals een nv of een bvba moet men daarvoor niet langs bij de notaris om een formele kapitaalverhoging of - vermindering te doen. Ook moet niet worden gezocht naar een overnemer over verkoper van de aandelen. Er worden gewoon oude vernietigd of nieuwe bijgecreëerd. De enige voorwaarde is dat er minimaal 18.550 euro kapitaal in de gemeenschappelijke pot blijft. Onder dat minimumkapitaal mag men niet dalen. Er kan ook alleen worden uitgestapt in de eerste helft van het jaar. Bij Cera bepalen de statuten intussen dat de mogelijkheid om uit te treden kan opgeschort worden. Bijvoorbeeld indien te veel vennoten het schip zouden willen verlaten en daardoor de goede werking van de onderneming onmogelijk zou worden. Cera maakt nu van deze mogelijkheid gebruik. Mochten te veel vennoten uitstappen, dan moet Cera snel veel geld vinden. En daarvoor moet ze aandelen van KBC en KBC Ancora verkopen. Want het pakket aandelen in KBC en KBC Ancora is vrijwel haar enige bezit. Bovendien staan ze tegen respectievelijk 31,4 euro en 25,69 euro in de boeken genoteerd. Op de beurs zijn de koersen van KBC en KBC Ancora echter onder die prijs gezakt. Dus zou Cera verlies moeten optekenen. Wat dan weer tot een verdere uittocht van vennoten zou leiden en de stabiliteit van de vennootschap in het gedrang zou brengen. Cera roept daarom de solidariteit van de vennoten in. (ANA)

Een coöperatieve vennootschap biedt doorgaans veel flexibiliteit. Zo kunnen aandeelhouders vrij toe- en uittreden. Telkens iemand instapt en zijn inleg stort, wordt het kapitaal van de maatschappij groter. En wanneer iemand vertrekt en zijn inlage terugvraagt, zit er gewoon minder in de gemeenschappelijke pot. In tegenstelling tot bij een andere vennootschap zoals een nv of een bvba moet men daarvoor niet langs bij de notaris om een formele kapitaalverhoging of - vermindering te doen. Ook moet niet worden gezocht naar een overnemer over verkoper van de aandelen. Er worden gewoon oude vernietigd of nieuwe bijgecreëerd. De enige voorwaarde is dat er minimaal 18.550 euro kapitaal in de gemeenschappelijke pot blijft. Onder dat minimumkapitaal mag men niet dalen. Er kan ook alleen worden uitgestapt in de eerste helft van het jaar. Bij Cera bepalen de statuten intussen dat de mogelijkheid om uit te treden kan opgeschort worden. Bijvoorbeeld indien te veel vennoten het schip zouden willen verlaten en daardoor de goede werking van de onderneming onmogelijk zou worden. Cera maakt nu van deze mogelijkheid gebruik. Mochten te veel vennoten uitstappen, dan moet Cera snel veel geld vinden. En daarvoor moet ze aandelen van KBC en KBC Ancora verkopen. Want het pakket aandelen in KBC en KBC Ancora is vrijwel haar enige bezit. Bovendien staan ze tegen respectievelijk 31,4 euro en 25,69 euro in de boeken genoteerd. Op de beurs zijn de koersen van KBC en KBC Ancora echter onder die prijs gezakt. Dus zou Cera verlies moeten optekenen. Wat dan weer tot een verdere uittocht van vennoten zou leiden en de stabiliteit van de vennootschap in het gedrang zou brengen. Cera roept daarom de solidariteit van de vennoten in. (ANA)