Een overlijden is altijd een moeilijk moment. Emoties moeten vaak plaatsmaken voor de afhandeling van een aantal praktische zaken. De begrafenis moet geregeld worden, de gemeente moet op de hoogte gebracht worden, allerlei instanties (de bank, het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij, ...) dienen geïnformeerd te worden, enzovoort. En dan is er nog de afwikkeling van de nalatenschap.
...