Of u thuis werkt of op verplaatsing: het is niet altijd gemakkelijk om jonge kinderen bezig te houden en tegelijkertijd veel werk te verzetten. De overheid heeft daarom sinds de start van de pandemie verschillende systemen op poten gezet, zowel voor ouders die in loondienst werken als voor zelfstandige ouders. Wie nog vakantiedagen heeft, kan die ook inzetten om dagen zonder school op te vangen. De afweging die ouders daar moet maken is niet enkel financieel, maar ook hoeveel vakantiedagen ze denken nodig te hebben om heel 2021 door te komen.
...

Of u thuis werkt of op verplaatsing: het is niet altijd gemakkelijk om jonge kinderen bezig te houden en tegelijkertijd veel werk te verzetten. De overheid heeft daarom sinds de start van de pandemie verschillende systemen op poten gezet, zowel voor ouders die in loondienst werken als voor zelfstandige ouders. Wie nog vakantiedagen heeft, kan die ook inzetten om dagen zonder school op te vangen. De afweging die ouders daar moet maken is niet enkel financieel, maar ook hoeveel vakantiedagen ze denken nodig te hebben om heel 2021 door te komen.Sinds 1 oktober 2020 kunnen alle ondernemingen opnieuw gebruikmaken van de eenvoudige procedure om tijdelijke werkloosheid voor hun werknemers aan te vragen, bij overmacht door de coronacrisis. Als de werknemer niet kan werken, omdat de school of de kinderopvang gesloten is of een kind in quarantaine moet, dan is dat evenzeer overmacht als een verplichte sluiting van het bedrijf door de overheid. Die maatregel loopt voorlopig tot en met 31 maart. We gaan ervan uit dat ouders daar ook gebruik van kunnen maken als alle scholen opnieuw de deuren moeten sluiten.De werknemers die tijdelijk werkloos zijn, hebben recht op een uitkering die gelijk is aan 70 procent van hun 'gemiddeld begrensde loon'. Het plafond ligt op 2754,76 euro per maand. Tot 31 maart legt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) daar nog een supplement van 5,36 euro per dag bovenop (behalve voor medische overmacht) en wordt er een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15 procent ingehouden op de uitkeringen.Op de ministerraad van 15 januari 2021 werd een voorontwerp van een wet goedgekeurd, waarin onder meer een regeling is opgenomen die Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind pijler 3 heet. In januari, februari en maart zullen zelfstandigen daarop een beroep kunnen doen als ze hun activiteiten gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen tijdens een kalendermaand volledig moeten onderbreken omdat ze moeten zorgen voor een kind jonger dan 18 jaar. De opgesomde redenen voor de kinderopvang, zijn dat het kind in quarantaine of isolatie zit, thuis zit door de sluiting van de school of kinderopvang of verplicht lessen op afstand moet volgen, zoals al zeker het geval is voor scholieren van de middelbare school in de afkoelingsweek voor de krokusvakantie. Wie minder dan zeven dagen zijn activiteiten stillegt, krijgt 0 euro. Voor volledige onderbrekingen tussen zeven en dertien dagen kunnen zelfstandigen met gezinslast 403,53 euro krijgen. Op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) of bij de sociale verzekeringsfondsen kunnen zelfstandigen meer informatie vinden over de hoogte van hun uitkeringen.Wie financieel niets wil verliezen, kan ook proberen zo veel mogelijk dagen op te vullen met de gewone verlof- en recuperatiedagen. Met twintig wettelijke verlofdagen springen werknemers natuurlijk niet erg ver in het ergst denkbare scenario dat de scholen weer voor weken of maanden moeten overschakelen op afstandsonderwijs.Voor elk kind heeft een ouder recht op vier maanden ouderschapsverlof. Let op, voor kinderen die geboren werden voor 8 maart 2012 is de vierde maand zonder uitkering. Zelfstandigen komen niet in aanmerking voor de ouderschapsverlofregeling, in tegenstelling tot het corona-ouderschapsverlof dat tijdelijk werd ingevoerd afgelopen zomer. Ouders hoeven niet per se een volledige maand hun werk te onderbreken. Ze kunnen dat zelfs met een halve dag per week opnemen, als de werkgever akkoord gaat.De uitkering is een forfaitair bedrag, dat niet afhankelijk is van uw loon en financieel dus veel minder interessant dan tijdelijke werkloosheid. Voor de meeste ouders komt de uitkering neer op iets meer dan 765 euro netto per maand. Op de website van de RVA kan iedereen voor zijn specifieke situatie terugvinden welke uitkering van toepassing is.Voor werknemers met erg jonge kinderen is tijdskrediet met motief zorg voor kinderen nog een andere optie. Het tijdskrediet moet starten voor de achtste verjaardag van het kind, voor een maximum van 51 maanden of vier jaar en drie maanden. De minimumduur is drie maanden voor voltijdse of halftijdse onderbrekingen en zes maanden voor 1/5de onderbrekingen. Er is dus minder flexibiliteit bij tijdskrediet met motief dan bij ouderschapsverlof of tijdelijke werkloosheid. Bovendien zijn ook deze uitkeringen forfaitair en nog lager dan de uitkeringen voor ouderschapsverlof.Een ander voordeel van tijdelijke werkloosheid is dat ouders bij een normalisering van de situatie in de scholen nog altijd ouderschapsverlof en tijdskrediet kunnen opnemen, zonder dat ze die teller al richting nul hebben geduwd.