De tewerkstelling voor buitenlanders - voor de sociale wetgeving zijn dat mensen van buiten de Europese Unie - is aan heel wat administratieve verplichtingen onderworpen. Zo moeten de buitenlanders zelf een arbeidskaart aanvragen als ze in België willen werken. En Belgische firma's die buitenlanders willen tewerkstellen, moeten over een arbeidsvergunning beschikken. Bovendien moeten ze vooraf controleren of de buitenlanders die ze willen tewerkstellen ook een geldige verblijfsvergunning hebben voor ons land. Voor de tewerkstelling van buitenlandse studenten geldt die poespas niet. Zij kunnen eenvoudiger worden aangeworven. Voorwaarde is wel dat ze ingeschreven zijn in een Belgische onderwijsinstelling voor het volgen van een opleiding met een volledig leerplan. Daarnaast mogen ze alleen tewerkgesteld worden tijdens de vakantieperiodes, dus niet in de loop van het schooljaar. En de studenten moeten wettelijk in België wonen, stelt de socialedienstengroep Securex. De soepele aanwerving geldt dus niet voor studenten de avondonderwijs of onderwijs voor sociale promotie volgen. En evenmin voor studenten die in het buitenland studeren. Willen deze studenten toch aan de slag in België, dan moeten ze net als de vreemde arbeiders of bedienden over een arbeidskaart beschikken. Hetzelfde geldt voor studenten van niet-EU-landen die ook tijdens het schooljaar een extraatje willen verdienen. Let wel: voor Bulgaren en Roemenen, die intussen ook lid zijn van de Europese Unie, gelden nog overgangsbepalingen omdat hun land van herkomst pas recentelijk tot de Unie is toegetreden. (Belga)

De tewerkstelling voor buitenlanders - voor de sociale wetgeving zijn dat mensen van buiten de Europese Unie - is aan heel wat administratieve verplichtingen onderworpen. Zo moeten de buitenlanders zelf een arbeidskaart aanvragen als ze in België willen werken. En Belgische firma's die buitenlanders willen tewerkstellen, moeten over een arbeidsvergunning beschikken. Bovendien moeten ze vooraf controleren of de buitenlanders die ze willen tewerkstellen ook een geldige verblijfsvergunning hebben voor ons land. Voor de tewerkstelling van buitenlandse studenten geldt die poespas niet. Zij kunnen eenvoudiger worden aangeworven. Voorwaarde is wel dat ze ingeschreven zijn in een Belgische onderwijsinstelling voor het volgen van een opleiding met een volledig leerplan. Daarnaast mogen ze alleen tewerkgesteld worden tijdens de vakantieperiodes, dus niet in de loop van het schooljaar. En de studenten moeten wettelijk in België wonen, stelt de socialedienstengroep Securex. De soepele aanwerving geldt dus niet voor studenten de avondonderwijs of onderwijs voor sociale promotie volgen. En evenmin voor studenten die in het buitenland studeren. Willen deze studenten toch aan de slag in België, dan moeten ze net als de vreemde arbeiders of bedienden over een arbeidskaart beschikken. Hetzelfde geldt voor studenten van niet-EU-landen die ook tijdens het schooljaar een extraatje willen verdienen. Let wel: voor Bulgaren en Roemenen, die intussen ook lid zijn van de Europese Unie, gelden nog overgangsbepalingen omdat hun land van herkomst pas recentelijk tot de Unie is toegetreden. (Belga)