Buitenlanders zijn voor de fiscus mensen die hun domicilie en hun "zetel van fortuin" - de plaats waar ze hun vermogen beheren - buiten België hebben. Dit staat dus volledig los van het begrip nationaliteit. Een Nederlander die zijn domicilie in de Kempen heeft, wordt voor de Belgische fiscus dus als Belg beschouwd. Een Belg die een vaste verblijfplaats in Rijsel heeft, wordt wel gezien als een buitenlander. Sommige inkomsten die buitenlanders in België genoten, zijn niettemin toch onderworpen aan de Belgische belastingen. Bijgevolg moeten de betrokkenen een aangifte indienen. De indieningsdatum verschilt echter van die van de Belgische belastingplichtigen. Met een hele reeks landen heeft België ook dubbelbelastingverdragen afgesloten. Die bevatten bepalingen over welk land welke inkomsten mag belasten. Op die manier kan worden vermeden dat men tweemaal belast wordt op dezelfde inkomsten. Is er echter geen dubbelbelastingverdrag, dan is een dubbele belasting niet uit te sluiten. Voor het overige wordt de belasting van niet-inwoners op dezelfde manier berekend als de belasting voor natuurlijke personen. Eenmaal iemand is ingeschreven in het register van niet-ingezetenen zal hij jaarlijks een belastingaangifte ontvangen. Vertrekt hij uit België, dan kan hij zich laten uitschrijven. De aangifte voor de belasting van niet-inwoners mag ook via Tax-on-Web worden gedaan. De buitenlanders hebben daarvoor een token nodig. (Belga)

Buitenlanders zijn voor de fiscus mensen die hun domicilie en hun "zetel van fortuin" - de plaats waar ze hun vermogen beheren - buiten België hebben. Dit staat dus volledig los van het begrip nationaliteit. Een Nederlander die zijn domicilie in de Kempen heeft, wordt voor de Belgische fiscus dus als Belg beschouwd. Een Belg die een vaste verblijfplaats in Rijsel heeft, wordt wel gezien als een buitenlander. Sommige inkomsten die buitenlanders in België genoten, zijn niettemin toch onderworpen aan de Belgische belastingen. Bijgevolg moeten de betrokkenen een aangifte indienen. De indieningsdatum verschilt echter van die van de Belgische belastingplichtigen. Met een hele reeks landen heeft België ook dubbelbelastingverdragen afgesloten. Die bevatten bepalingen over welk land welke inkomsten mag belasten. Op die manier kan worden vermeden dat men tweemaal belast wordt op dezelfde inkomsten. Is er echter geen dubbelbelastingverdrag, dan is een dubbele belasting niet uit te sluiten. Voor het overige wordt de belasting van niet-inwoners op dezelfde manier berekend als de belasting voor natuurlijke personen. Eenmaal iemand is ingeschreven in het register van niet-ingezetenen zal hij jaarlijks een belastingaangifte ontvangen. Vertrekt hij uit België, dan kan hij zich laten uitschrijven. De aangifte voor de belasting van niet-inwoners mag ook via Tax-on-Web worden gedaan. De buitenlanders hebben daarvoor een token nodig. (Belga)