Als de jonge werknemer onder dit loonplafond blijft, zal hij of zij over heel 2013 immers onvoldoende inkomsten halen om daarop belast te worden. Mocht de werkgever toch bedrijfsvoorheffing op het loon inhouden en dit doorstorten naar de fiscus, dan moet die dat later toch terugbetalen aan de jongere. Voor wie aan de voorwaarden voldoet, is het nettoloon dus gelijk aan het brutoloon. Om van de maatregel te kunnen genieten, mag de jongere niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht. Hij moet ook zijn secundaire studies met volledig leerplan hebben afgerond. Voor jongeren uit het technisch of beroepsonderwijs volstaat het lagere secundair of het voltooien van een beroepsopleiding in het onderwijs met beperkt leerplan. De vrijstelling van bedrijfsvoorheffing geldt alleen voor arbeidscontracten die ingaan in het laatste kwartaal. Wie al in september aan de slag is, kan er niet van genieten. De werkgever moet zijn sociaal secretariaat op de hoogte brengen indien hij een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing wil voor de jonge werknemers die hij in het laatste kwartaal aanwerft. (Belga)

Als de jonge werknemer onder dit loonplafond blijft, zal hij of zij over heel 2013 immers onvoldoende inkomsten halen om daarop belast te worden. Mocht de werkgever toch bedrijfsvoorheffing op het loon inhouden en dit doorstorten naar de fiscus, dan moet die dat later toch terugbetalen aan de jongere. Voor wie aan de voorwaarden voldoet, is het nettoloon dus gelijk aan het brutoloon. Om van de maatregel te kunnen genieten, mag de jongere niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht. Hij moet ook zijn secundaire studies met volledig leerplan hebben afgerond. Voor jongeren uit het technisch of beroepsonderwijs volstaat het lagere secundair of het voltooien van een beroepsopleiding in het onderwijs met beperkt leerplan. De vrijstelling van bedrijfsvoorheffing geldt alleen voor arbeidscontracten die ingaan in het laatste kwartaal. Wie al in september aan de slag is, kan er niet van genieten. De werkgever moet zijn sociaal secretariaat op de hoogte brengen indien hij een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing wil voor de jonge werknemers die hij in het laatste kwartaal aanwerft. (Belga)