Sinds 1991 is elke producent van gevaarlijke afvalstoffen in Brussel verplicht dit afval gescheiden te houden van alle andere afvalstoffen en deze apart te laten verwijderen. Twee jaar later werd een soortgelijke regeling van kracht voor dierlijk afval. En sinds februari 2013 moet het ook voor papier en karton. Voortaan komen daar dus nog een aantal afvalstromen bij. Zelfstandigen en ondernemingen die wekelijks meer dan 50 liter aan PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons) -afval hebben of meer dan 30 liter aan papier en karton of meer dan 30 liter restafval moeten voor de verwijdering een beroep doen op een gespecialiseerde firma. De andere mogen ze meegeven met het gewone huisvuil. Wie zich niet houdt aan de nieuwe regels kan een administratieve boete tot 625 euro krijgen. In het geval van gevaarlijke afvalstoffen kan die zelfs oplopen tot 62.500 euro. Documenten over het verwijderen van de gescheiden afvalstromen moeten vijf jaar worden bewaard. (Belga)

Sinds 1991 is elke producent van gevaarlijke afvalstoffen in Brussel verplicht dit afval gescheiden te houden van alle andere afvalstoffen en deze apart te laten verwijderen. Twee jaar later werd een soortgelijke regeling van kracht voor dierlijk afval. En sinds februari 2013 moet het ook voor papier en karton. Voortaan komen daar dus nog een aantal afvalstromen bij. Zelfstandigen en ondernemingen die wekelijks meer dan 50 liter aan PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons) -afval hebben of meer dan 30 liter aan papier en karton of meer dan 30 liter restafval moeten voor de verwijdering een beroep doen op een gespecialiseerde firma. De andere mogen ze meegeven met het gewone huisvuil. Wie zich niet houdt aan de nieuwe regels kan een administratieve boete tot 625 euro krijgen. In het geval van gevaarlijke afvalstoffen kan die zelfs oplopen tot 62.500 euro. Documenten over het verwijderen van de gescheiden afvalstromen moeten vijf jaar worden bewaard. (Belga)