Hoewel er de laatste jaren heel wat gerealiseerd is op het vlak van ouderschaps- en zorgverlof, is er voor jonge vaders een inhaalbeweging nodig. 75 procent van de maatregelen voor een betere combinatie van werk en gezin worden opgenomen door vrouwen, volgens de initiatiefnemers. Nochtans wenst 75 procent van de mannen meer betrokken te worden bij het gezinsleven. Veel mannelijke werknemers durven niet eens de stap te zetten, geremd door stereotypen over het gezinsleven die nog steeds gelden. De combinatie werk-gezin is echter een belangrijke oorzaak van stress. Zodoende heeft beroepsomgeving een belangrijke rol te spelen voor de vaders die zich willen engageren ten dienste van hun kinderen. Voor de initiatiefnemers achter de brochure moet er geluisterd worden naar de vader achter de werknemer en moeten er voorwaarden worden geschapen om de twee levenssferen met elkaar te verzoenen. De brochure "Werk en vaderschap: Hoe en waarom tot meer evenwicht komen?" streeft ernaar werkgevers te ondersteunen bij een positieve en inclusieve aanpak, door het presenteren van goede voorbeelden en een overzicht van initiatieven en wettelijke bepalingen ter beschikking te stellen. "Verschillende bedrijven hebben reeds het belang begrepen van de tijdsbesteding in het leven van hun werknemers," zegt Courard. "Deze gids maakt deel uit van een dynamisch proces van advies en informatie - zeker geen verplichting - om het reflectieproces te stimuleren en actiepistes aan te bieden aan de werkgevers. En als vandaag de gids mannelijk aandoet, is dat om de aandacht te vestigen op de drempels die vaders ervaren in een poging tot meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen te komen. Ik ben ervan overtuigd dat we, door steeds weer te herhalen, door nieuwe patronen te tonen, andere mogelijkheden aan te reiken, andere visies aan te brengen we de geesten kunnen beïnvloeden om tot een meer egalitaire samenleving te komen waarin elkeen op een evenwichtige manier zijn of haar plaats heeft." De brochure is te vinden op de websites van de verschillende initiatiefnemers en via het kabinet-Courard. (Belga)

Hoewel er de laatste jaren heel wat gerealiseerd is op het vlak van ouderschaps- en zorgverlof, is er voor jonge vaders een inhaalbeweging nodig. 75 procent van de maatregelen voor een betere combinatie van werk en gezin worden opgenomen door vrouwen, volgens de initiatiefnemers. Nochtans wenst 75 procent van de mannen meer betrokken te worden bij het gezinsleven. Veel mannelijke werknemers durven niet eens de stap te zetten, geremd door stereotypen over het gezinsleven die nog steeds gelden. De combinatie werk-gezin is echter een belangrijke oorzaak van stress. Zodoende heeft beroepsomgeving een belangrijke rol te spelen voor de vaders die zich willen engageren ten dienste van hun kinderen. Voor de initiatiefnemers achter de brochure moet er geluisterd worden naar de vader achter de werknemer en moeten er voorwaarden worden geschapen om de twee levenssferen met elkaar te verzoenen. De brochure "Werk en vaderschap: Hoe en waarom tot meer evenwicht komen?" streeft ernaar werkgevers te ondersteunen bij een positieve en inclusieve aanpak, door het presenteren van goede voorbeelden en een overzicht van initiatieven en wettelijke bepalingen ter beschikking te stellen. "Verschillende bedrijven hebben reeds het belang begrepen van de tijdsbesteding in het leven van hun werknemers," zegt Courard. "Deze gids maakt deel uit van een dynamisch proces van advies en informatie - zeker geen verplichting - om het reflectieproces te stimuleren en actiepistes aan te bieden aan de werkgevers. En als vandaag de gids mannelijk aandoet, is dat om de aandacht te vestigen op de drempels die vaders ervaren in een poging tot meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen te komen. Ik ben ervan overtuigd dat we, door steeds weer te herhalen, door nieuwe patronen te tonen, andere mogelijkheden aan te reiken, andere visies aan te brengen we de geesten kunnen beïnvloeden om tot een meer egalitaire samenleving te komen waarin elkeen op een evenwichtige manier zijn of haar plaats heeft." De brochure is te vinden op de websites van de verschillende initiatiefnemers en via het kabinet-Courard. (Belga)