De professionele brandweerlui uit diverse brandweerzones kunnen vandaag diverse arbeidsregimes hebben. Met de nieuwe regeling moet dat worden geharmoniseerd. De standaard wordt daarbij de werkweek van 38 uren. In de meeste hulpverleningzones is dat trouwens al het geval. In de andere brandweerzones waar momenteel meer dan 50 procent van het personeel gemiddeld meer dan 38 uren per week werkt, zal het nog tien jaar mogelijk zijn om tot gemiddeld 48 uren per week te werken. In 2025 kan die uitzondering dan nog eenmaal met tien jaar worden verlengd. Daarvoor is wel een nieuw koninklijk besluit nodig. Voortaan zal het echter niet meer mogelijk zijn om binnen dezelfde brandweerzone zowel als professioneel brandweerman als vrijwilliger te werken. Voor de brandweerlui die nu toch in dat geval zijn, volgt een overgangsregeling. Zij mogen nu gemiddeld tien uren per week aan extra uren presteren. Door professionele brandweermannen en -vrouwen die al aan 48 uren zitten, kan er maximaal nog vier uren extra worden gewerkt. De extra uren worden als klassieke uren vergoed. (Belga)

De professionele brandweerlui uit diverse brandweerzones kunnen vandaag diverse arbeidsregimes hebben. Met de nieuwe regeling moet dat worden geharmoniseerd. De standaard wordt daarbij de werkweek van 38 uren. In de meeste hulpverleningzones is dat trouwens al het geval. In de andere brandweerzones waar momenteel meer dan 50 procent van het personeel gemiddeld meer dan 38 uren per week werkt, zal het nog tien jaar mogelijk zijn om tot gemiddeld 48 uren per week te werken. In 2025 kan die uitzondering dan nog eenmaal met tien jaar worden verlengd. Daarvoor is wel een nieuw koninklijk besluit nodig. Voortaan zal het echter niet meer mogelijk zijn om binnen dezelfde brandweerzone zowel als professioneel brandweerman als vrijwilliger te werken. Voor de brandweerlui die nu toch in dat geval zijn, volgt een overgangsregeling. Zij mogen nu gemiddeld tien uren per week aan extra uren presteren. Door professionele brandweermannen en -vrouwen die al aan 48 uren zitten, kan er maximaal nog vier uren extra worden gewerkt. De extra uren worden als klassieke uren vergoed. (Belga)