Ook de voorbije weken haalden enkele bedrijfbranden het nieuws. Meestal worden de getroffen ondernemingen opnieuw opgestart. Daarvoor doen ze een beroep op hun brandverzekering. Die betaalt hen de kosten terug die werden gemaakt om de brand te beperken, alsook de kosten van de opruiming en de kosten van de heropbouw. Maar daarmee is de schade niet volledig gedekt. De heropbouw kan langer duren dan verwacht. En intussen blijven een aantal kosten gewoon doorlopen. Bovendien mist de onderneming tijdens de opbouwfase ook inkomsten en winsten die ze wel zou hebben gehad, mocht ze haar activiteiten gewoon hebben kunnen voortzetten zonder brand. Om dat op te vangen, hebben de verzekeraars de bedrijfsschadeverzekering in de markt gezet. Die brengt de onderneming bij een schadegeval in de positie die ze zou hebben gehad zonder het voorval. Dat doen ze door tijdens de overgangsfase ofwel een vast bedrag per dag uit te betalen, ofwel de werkelijke extra kosten en de gederfde winst uit te keren. Die werkelijk gederfde winst wordt dan berekend op basis van de bedrijfsresultaten uit het verleden en de vastgelegde contracten die door de brand niet kunnen worden gehonoreerd. (Belga)

Ook de voorbije weken haalden enkele bedrijfbranden het nieuws. Meestal worden de getroffen ondernemingen opnieuw opgestart. Daarvoor doen ze een beroep op hun brandverzekering. Die betaalt hen de kosten terug die werden gemaakt om de brand te beperken, alsook de kosten van de opruiming en de kosten van de heropbouw. Maar daarmee is de schade niet volledig gedekt. De heropbouw kan langer duren dan verwacht. En intussen blijven een aantal kosten gewoon doorlopen. Bovendien mist de onderneming tijdens de opbouwfase ook inkomsten en winsten die ze wel zou hebben gehad, mocht ze haar activiteiten gewoon hebben kunnen voortzetten zonder brand. Om dat op te vangen, hebben de verzekeraars de bedrijfsschadeverzekering in de markt gezet. Die brengt de onderneming bij een schadegeval in de positie die ze zou hebben gehad zonder het voorval. Dat doen ze door tijdens de overgangsfase ofwel een vast bedrag per dag uit te betalen, ofwel de werkelijke extra kosten en de gederfde winst uit te keren. Die werkelijk gederfde winst wordt dan berekend op basis van de bedrijfsresultaten uit het verleden en de vastgelegde contracten die door de brand niet kunnen worden gehonoreerd. (Belga)