De bouwplannen worden opgeladen in pdf-formaat via www.omgevingsloket.be. Via dit digitaal uitwisselingsplatform zullen zowel de vergunningverlenende als de adviserende instanties het dossier dan kunnen raadplegen en behandelen. De digitalisering moet een aantal voordelen opleveren. Vooreerst zou de procedure goedkoper moeten zijn. Nu moet een bouwheer meerdere exemplaren van dezelfde documenten hebben om ze aan verschillende diensten te bezorgen. Bij een elektronische behandeling is dat niet langer nodig. Ook de bewaring van het dossier zal eenvoudiger zijn en het zal vlotter raadpleegbaar zijn. Bovendien laat de digitale procedure toe dat de bouwheer op elk moment via het platform de status van zijn aanvraag kan opvolgen. De digitalisering gaat van start in een beperkt aantal Vlaamse gemeenten. Later zal ze worden uitgebreid naar andere lokale besturen. Om die aan te moedigen ook de stap te zetten, heeft de Vlaamse overheid subsidies uitgetrokken. Op termijn worden de bouwaanvragen overigens samen met de milieuvergunningsaanvragen geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Vandaar de naam "Omgevingsloket" als plaats waar de digitale aanvragen worden ingediend. Dit elektronisch loket is er trouwens zowel voor burgers, bedrijven als architecten. (Belga)

De bouwplannen worden opgeladen in pdf-formaat via www.omgevingsloket.be. Via dit digitaal uitwisselingsplatform zullen zowel de vergunningverlenende als de adviserende instanties het dossier dan kunnen raadplegen en behandelen. De digitalisering moet een aantal voordelen opleveren. Vooreerst zou de procedure goedkoper moeten zijn. Nu moet een bouwheer meerdere exemplaren van dezelfde documenten hebben om ze aan verschillende diensten te bezorgen. Bij een elektronische behandeling is dat niet langer nodig. Ook de bewaring van het dossier zal eenvoudiger zijn en het zal vlotter raadpleegbaar zijn. Bovendien laat de digitale procedure toe dat de bouwheer op elk moment via het platform de status van zijn aanvraag kan opvolgen. De digitalisering gaat van start in een beperkt aantal Vlaamse gemeenten. Later zal ze worden uitgebreid naar andere lokale besturen. Om die aan te moedigen ook de stap te zetten, heeft de Vlaamse overheid subsidies uitgetrokken. Op termijn worden de bouwaanvragen overigens samen met de milieuvergunningsaanvragen geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Vandaar de naam "Omgevingsloket" als plaats waar de digitale aanvragen worden ingediend. Dit elektronisch loket is er trouwens zowel voor burgers, bedrijven als architecten. (Belga)