De lonen in de bouwsector worden om de drie maanden aangepast aan de levensduurte. Normaal zou dat op 1 oktober 2014 ook gebeuren, maar de berekening voorzag in een daling. De indexatiecoëfficiënt kwam immers uit op 0,997316, wat een daling van de lonen met 0,0026 procent zou betekend hebben. In de bouwsector is evenwel afgesproken dat er geen negatieve loonaanpassingen gebeuren. Dus blijven de lonen ongewijzigd. De berekende daling voor oktober wordt dan ook meegenomen naar de volgende aanpassingsdatum op 1 januari 2015. En als ook dan geen aanpassing komt, zoals wordt verwacht, schuift alles door naar 1 april 2015. Door de bevriezing blijft het basisloon voor een startende ongeschoolde op 13,379 euro per uur gehandhaafd. Dat van een geschoolde uit categorie IV bedraagt 16,099 euro. Voor leidinggevend personeel is er nog een toeslag bovenop het basisloon. De laatste stijging van het loon voor bouwvakkers dateert van 1 juli. Toen werden de vergoedingen opgetrokken met 0,1693 procent. (Belga)

De lonen in de bouwsector worden om de drie maanden aangepast aan de levensduurte. Normaal zou dat op 1 oktober 2014 ook gebeuren, maar de berekening voorzag in een daling. De indexatiecoëfficiënt kwam immers uit op 0,997316, wat een daling van de lonen met 0,0026 procent zou betekend hebben. In de bouwsector is evenwel afgesproken dat er geen negatieve loonaanpassingen gebeuren. Dus blijven de lonen ongewijzigd. De berekende daling voor oktober wordt dan ook meegenomen naar de volgende aanpassingsdatum op 1 januari 2015. En als ook dan geen aanpassing komt, zoals wordt verwacht, schuift alles door naar 1 april 2015. Door de bevriezing blijft het basisloon voor een startende ongeschoolde op 13,379 euro per uur gehandhaafd. Dat van een geschoolde uit categorie IV bedraagt 16,099 euro. Voor leidinggevend personeel is er nog een toeslag bovenop het basisloon. De laatste stijging van het loon voor bouwvakkers dateert van 1 juli. Toen werden de vergoedingen opgetrokken met 0,1693 procent. (Belga)