Bouwvakkers werken veel buiten. Dat maakt dat ze soms niet kunnen werken omdat de weersomstandigheden het niet toelaten. Is dat al voor het vertrek duidelijk, dan worden ze technisch werkloos. Anders is het als de arbeiders al op de werf zijn. Dan hebben ze immers recht op het gewaarborgd dagloon. In dat geval moet de werkgever de helft van hun loon betalen, de andere helft wordt via het systeem van weerverletzegels bijgepast door een sectorfonds. Dat wordt gestijfd met bijdragen van de werkgevers. Zij dragen hiervoor solidair 2% van het brutoloon van hun werknemers af. Tot nog toe werden de weerverletzegels door de werkgever bezorgd. Dat is voortaan anders. Nu krijgen de bouwvakkers de zegels rechtreeks van de PDOK. Het gebeurt onder de vorm van een brief, waarop ze hun rekeningnummer moeten invullen en bij de vakbond of bij de Hulpkas indienen. Vanaf eind deze maand starten dan de uitbetalingen. De nieuwe procedure werd opgestart omdat bleek dat tal van arbeiders hun weerverletzegels niet kregen. De zegels worden niettemin pas uitgegeven als de werkgever in orde is met zijn betalingen. Is dat niet het geval, dan moet de bouwvakker een klacht indienen bij het Fonds voor Bestaanszekerheid. (Belga)

Bouwvakkers werken veel buiten. Dat maakt dat ze soms niet kunnen werken omdat de weersomstandigheden het niet toelaten. Is dat al voor het vertrek duidelijk, dan worden ze technisch werkloos. Anders is het als de arbeiders al op de werf zijn. Dan hebben ze immers recht op het gewaarborgd dagloon. In dat geval moet de werkgever de helft van hun loon betalen, de andere helft wordt via het systeem van weerverletzegels bijgepast door een sectorfonds. Dat wordt gestijfd met bijdragen van de werkgevers. Zij dragen hiervoor solidair 2% van het brutoloon van hun werknemers af. Tot nog toe werden de weerverletzegels door de werkgever bezorgd. Dat is voortaan anders. Nu krijgen de bouwvakkers de zegels rechtreeks van de PDOK. Het gebeurt onder de vorm van een brief, waarop ze hun rekeningnummer moeten invullen en bij de vakbond of bij de Hulpkas indienen. Vanaf eind deze maand starten dan de uitbetalingen. De nieuwe procedure werd opgestart omdat bleek dat tal van arbeiders hun weerverletzegels niet kregen. De zegels worden niettemin pas uitgegeven als de werkgever in orde is met zijn betalingen. Is dat niet het geval, dan moet de bouwvakker een klacht indienen bij het Fonds voor Bestaanszekerheid. (Belga)