Het economisch hertsel van d ebouwsector blijft achter bij dat van de globale economie. Voor 2014 wordt een zwakke groei van 0,5% verwacht, de prognose voor de economie in haar geheel bedraagt +1,4%. In de bouw gingen ook 9.000 banen verloren in twee jaar tijd. De sector vraagt dan ook om een ondersteuningsbeleid. Eerste pijler daarbij: vooral geen btw-verhoging. Zelfs een lichte stijging van de btw-tarieven zorgt voor een banenverlies van 200 tot 3000 banen in de sector. Bij een schrapping van het 6%-tarief voor renovatie, zou het gaan om 8000 tot 12000 jobs. De Confederatie Bouw zou dan ook graag het btw-gunsttarief voor afbraak-heropbouwprojecten uitgebreid willen zien. Vandaag gelden die tarieven in een beperkt aantal stadsgebieden. Net als andere sectoren pleit ook de bouwsector voor een daling van de loonlasten. In de bouw zou een lastenverlaging met 1,8% leiden tot een groei van de activiteit van ongeveer 0,4% en een toename van de werkgelegenheid van iets meer dan 1%. Addertje onder het gras: deze positieve gevolgen zouden echter volledig verdwijnen wanneer zo'n lastenverlaging gefinancierd wordt door een verhoging van de btw. Daarnaast pleit de sectorfederatie voor een toename van de overheidsinvesteringen. "Wij willen voor onze sector een beleid dat gericht is op economisch herstel en concurrentiekracht," zegt gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere. "De uitdagingen zijn immers niet min: de woonbehoeften zullen in de komende jaren alleen maar toenemen, de activiteit en de werkgelegenheid staan in de bouwsector onder druk en onze bedrijven verliezen steeds vaker de strijd met de harde concurrentie van buitenlandse bedrijven." (Belga)

Het economisch hertsel van d ebouwsector blijft achter bij dat van de globale economie. Voor 2014 wordt een zwakke groei van 0,5% verwacht, de prognose voor de economie in haar geheel bedraagt +1,4%. In de bouw gingen ook 9.000 banen verloren in twee jaar tijd. De sector vraagt dan ook om een ondersteuningsbeleid. Eerste pijler daarbij: vooral geen btw-verhoging. Zelfs een lichte stijging van de btw-tarieven zorgt voor een banenverlies van 200 tot 3000 banen in de sector. Bij een schrapping van het 6%-tarief voor renovatie, zou het gaan om 8000 tot 12000 jobs. De Confederatie Bouw zou dan ook graag het btw-gunsttarief voor afbraak-heropbouwprojecten uitgebreid willen zien. Vandaag gelden die tarieven in een beperkt aantal stadsgebieden. Net als andere sectoren pleit ook de bouwsector voor een daling van de loonlasten. In de bouw zou een lastenverlaging met 1,8% leiden tot een groei van de activiteit van ongeveer 0,4% en een toename van de werkgelegenheid van iets meer dan 1%. Addertje onder het gras: deze positieve gevolgen zouden echter volledig verdwijnen wanneer zo'n lastenverlaging gefinancierd wordt door een verhoging van de btw. Daarnaast pleit de sectorfederatie voor een toename van de overheidsinvesteringen. "Wij willen voor onze sector een beleid dat gericht is op economisch herstel en concurrentiekracht," zegt gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere. "De uitdagingen zijn immers niet min: de woonbehoeften zullen in de komende jaren alleen maar toenemen, de activiteit en de werkgelegenheid staan in de bouwsector onder druk en onze bedrijven verliezen steeds vaker de strijd met de harde concurrentie van buitenlandse bedrijven." (Belga)