Zo zullen nieuwe of herbouwde eengezinswoningen en nieuwe gebouwen van meer dan 100 vierkante meter voortaan een opvangput voor het regenwater moeten hebben van 5.000 liter, waar nu een capaciteit van 3.000 liter volstaat. Er is wel een vrijstelling voor woningen die volledig uitgerust zijn met een groendak. Dat houdt immers het regenwater ook een tijdlang vast. Daarnaast moeten overdekte constructies of verhardingen van meer dan 40 vierkante meter worden gekoppeld aan een onverharde ruimte voor de infiltratie van het overtollige regenwater. Percelen die kleiner zijn dan 250 vierkante meter zijn vrijgesteld van deze infiltratievoorzieningen. Bij nieuwe verkavelingen zullen collectieve infiltratievoorzieningen verplicht worden. De nieuwe regelgeving moet verhinderen dat het regenwater te snel wordt afgevoerd naar de riolering en zo voor overlast gaat zorgen. Tegelijk moedigt de maatregel het gebruik van regenwater aan voor bijvoorbeeld toiletspoelingen. Het gemiddeld dagelijks waterverbruik per persoon in België bedraagt ongeveer 110 liter. Bad en douche nemen hiervan zowat 40 procent voor hun rekening. (Belga)

Zo zullen nieuwe of herbouwde eengezinswoningen en nieuwe gebouwen van meer dan 100 vierkante meter voortaan een opvangput voor het regenwater moeten hebben van 5.000 liter, waar nu een capaciteit van 3.000 liter volstaat. Er is wel een vrijstelling voor woningen die volledig uitgerust zijn met een groendak. Dat houdt immers het regenwater ook een tijdlang vast. Daarnaast moeten overdekte constructies of verhardingen van meer dan 40 vierkante meter worden gekoppeld aan een onverharde ruimte voor de infiltratie van het overtollige regenwater. Percelen die kleiner zijn dan 250 vierkante meter zijn vrijgesteld van deze infiltratievoorzieningen. Bij nieuwe verkavelingen zullen collectieve infiltratievoorzieningen verplicht worden. De nieuwe regelgeving moet verhinderen dat het regenwater te snel wordt afgevoerd naar de riolering en zo voor overlast gaat zorgen. Tegelijk moedigt de maatregel het gebruik van regenwater aan voor bijvoorbeeld toiletspoelingen. Het gemiddeld dagelijks waterverbruik per persoon in België bedraagt ongeveer 110 liter. Bad en douche nemen hiervan zowat 40 procent voor hun rekening. (Belga)