73% van de aannemers heeft momenteel voldoende werk. 18% geeft aan te weinig opdrachten te hebben. De vooruitzichten voor 2014 zijn niet meteen rooskleurig te noemen. Voor twee op drie is er weinig verschil met 2013. 34% geeft aan dat hun huidige orderboekje slechter gevuld is dan dat van vorig jaar. De verwachtingen van de aannemers voor de nieuwbouw in 2014 zijn getemperd. Dit valt vooral op voor de bouw van nieuwe eengezinswoningen waar 45% van de betrokkenen een daling van het werkvolume verwacht. Er zijn er inderdaad nog altijd die een stijging in het werkvolume zien maar dat zijn er toch minder dan vorig jaar. De renovatie van eengezinswoningen blijft het duidelijk beter doen. Daar verwacht 42% een toename. Voor renovatiewerken aan appartementsgebouwen verwachten bijna evenveel aannemers een daling (21%) als een stijging (24%) van het werkvolume. (Belga)

73% van de aannemers heeft momenteel voldoende werk. 18% geeft aan te weinig opdrachten te hebben. De vooruitzichten voor 2014 zijn niet meteen rooskleurig te noemen. Voor twee op drie is er weinig verschil met 2013. 34% geeft aan dat hun huidige orderboekje slechter gevuld is dan dat van vorig jaar. De verwachtingen van de aannemers voor de nieuwbouw in 2014 zijn getemperd. Dit valt vooral op voor de bouw van nieuwe eengezinswoningen waar 45% van de betrokkenen een daling van het werkvolume verwacht. Er zijn er inderdaad nog altijd die een stijging in het werkvolume zien maar dat zijn er toch minder dan vorig jaar. De renovatie van eengezinswoningen blijft het duidelijk beter doen. Daar verwacht 42% een toename. Voor renovatiewerken aan appartementsgebouwen verwachten bijna evenveel aannemers een daling (21%) als een stijging (24%) van het werkvolume. (Belga)