Vlaanderen kent onder meer subsidies toe voor het bebossen van landbouwgrond, voor het aanplanten van inheemse boomsoorten, voor het openstellen van een privébos en voor het opmaken van een bosbeheerplan. Bosbeheerders die hun bos openstellen voor het publiek kunnen bovendien een beroep doen op een gratis verzekering die hun burgerlijke aansprakelijkheid dekt in geval van schade aan derden. Privébosbeheerders die hun bos openstellen voor het publiek hebben recht op 2 euro per meter opengestelde bosweg en op 50 euro per hectare bosoppervlakte. Worden in het bos speelzones afgebakend, dan krijgen ze daarvoor zelfs 100 euro per hectare. Het openstellen van het bos moet overigens niet het hele jaar. Het privébos mag vijf maanden per jaar worden afgesloten om ecologische redenen. Voorts mag het dertig dagen ontoegankelijk zijn wegens jachtredenen. Wie een bos wil aanleggen op landbouwgrond heeft recht op een aanplantingssubsidie, een onderhoudssubsidie en een subsidie voor inkomenscompensatie. De beheerder moet daarvoor wel minstens een halve hectare beplanten. Bovendien moet de grond minstens een jaar in landbouwgebruik zijn geweest. De beheerder is ook verplicht om het terrein voor tenminste 25 jaar bebost te laten. Bij een aanplant met populier volstaat 15 jaar. De precieze subsidie voor de aanplant hangt af van de boomsoort. Voor zomer- en wintereik bedraagt ze 3700 euro/ha, voor es en beuk 3000 euro/ha, voor zoete kers, haagbeuk, linde, zwarte els en berk 2500 euro/ha,¿ Nadien is er gedurende de eerste vijf jaar een subsidie voor het onderhoud. Ze hangt af van de boomsoort en varieert van 175 euro/ha voor naaldbomen tot 350 euro/ha voor loofbomen. En boeren die door de bebossing een deel van hun inkomen verliezen, ontvangen gedurende 15 jaar jaarlijks 665 euro/ha. Bij populier is dat 375 euro/ha gedurende vijf jaar. (Belga)

Vlaanderen kent onder meer subsidies toe voor het bebossen van landbouwgrond, voor het aanplanten van inheemse boomsoorten, voor het openstellen van een privébos en voor het opmaken van een bosbeheerplan. Bosbeheerders die hun bos openstellen voor het publiek kunnen bovendien een beroep doen op een gratis verzekering die hun burgerlijke aansprakelijkheid dekt in geval van schade aan derden. Privébosbeheerders die hun bos openstellen voor het publiek hebben recht op 2 euro per meter opengestelde bosweg en op 50 euro per hectare bosoppervlakte. Worden in het bos speelzones afgebakend, dan krijgen ze daarvoor zelfs 100 euro per hectare. Het openstellen van het bos moet overigens niet het hele jaar. Het privébos mag vijf maanden per jaar worden afgesloten om ecologische redenen. Voorts mag het dertig dagen ontoegankelijk zijn wegens jachtredenen. Wie een bos wil aanleggen op landbouwgrond heeft recht op een aanplantingssubsidie, een onderhoudssubsidie en een subsidie voor inkomenscompensatie. De beheerder moet daarvoor wel minstens een halve hectare beplanten. Bovendien moet de grond minstens een jaar in landbouwgebruik zijn geweest. De beheerder is ook verplicht om het terrein voor tenminste 25 jaar bebost te laten. Bij een aanplant met populier volstaat 15 jaar. De precieze subsidie voor de aanplant hangt af van de boomsoort. Voor zomer- en wintereik bedraagt ze 3700 euro/ha, voor es en beuk 3000 euro/ha, voor zoete kers, haagbeuk, linde, zwarte els en berk 2500 euro/ha,¿ Nadien is er gedurende de eerste vijf jaar een subsidie voor het onderhoud. Ze hangt af van de boomsoort en varieert van 175 euro/ha voor naaldbomen tot 350 euro/ha voor loofbomen. En boeren die door de bebossing een deel van hun inkomen verliezen, ontvangen gedurende 15 jaar jaarlijks 665 euro/ha. Bij populier is dat 375 euro/ha gedurende vijf jaar. (Belga)