De bedrijven mogen hun werknemers een zogenaamde niet-recurrente resultaatsgebonden bonus toekennen. De voorwaarde is wel dat alle werknemers of een welomschreven groep van werknemers hiervan profiteren. Bovendien mag de doelstelling van de bonus op voorhand niet zeker zijn. Er moet een bepaalde uitdaging inzitten. Dit kan gaan van het bereiken van een bepaalde omzet tot het beperken van afval of het afwerken van een project binnen de gestelde tijd. De periode waarover het resultaat moet worden bereikt, kan de onderneming zelf kiezen, weliswaar met een minimum van drie maanden. Op het moment dat de afspraken tussen werkgevers en werknemers worden vastgelegd mag hoogstens een derde van die periode al achter de rug zijn. Een doelstelling voor heel 2013 moest dus voor eind april zijn vastgelegd. Voor een kortere periode kan een doelstelling wel nog worden opgesteld. De bonus valt niet onder de loonsbevriezing. Dit komt omdat hij als een niet-recurrent gegeven wordt beschouwd. Hij telt trouwens ook niet mee voor de berekening van het vakantiegeld en de dertiende maand. Als de bonus per kalenderjaar niet meer bedraagt dan 3100 euro is hij vrijgesteld van de klassieke RSZ-bijdragen. De werknemers moeten er alleen een solidariteitsbijdrage van 13,07 procent op betalen, de werkgever is een bijzondere bijdrage van 33 procent verschuldigd. Voor de fiscus liggen de grenzen anders. Hier is de bonus vrijgesteld van belastingen voor de eerste schijf van 2.488 euro. (Belga)

De bedrijven mogen hun werknemers een zogenaamde niet-recurrente resultaatsgebonden bonus toekennen. De voorwaarde is wel dat alle werknemers of een welomschreven groep van werknemers hiervan profiteren. Bovendien mag de doelstelling van de bonus op voorhand niet zeker zijn. Er moet een bepaalde uitdaging inzitten. Dit kan gaan van het bereiken van een bepaalde omzet tot het beperken van afval of het afwerken van een project binnen de gestelde tijd. De periode waarover het resultaat moet worden bereikt, kan de onderneming zelf kiezen, weliswaar met een minimum van drie maanden. Op het moment dat de afspraken tussen werkgevers en werknemers worden vastgelegd mag hoogstens een derde van die periode al achter de rug zijn. Een doelstelling voor heel 2013 moest dus voor eind april zijn vastgelegd. Voor een kortere periode kan een doelstelling wel nog worden opgesteld. De bonus valt niet onder de loonsbevriezing. Dit komt omdat hij als een niet-recurrent gegeven wordt beschouwd. Hij telt trouwens ook niet mee voor de berekening van het vakantiegeld en de dertiende maand. Als de bonus per kalenderjaar niet meer bedraagt dan 3100 euro is hij vrijgesteld van de klassieke RSZ-bijdragen. De werknemers moeten er alleen een solidariteitsbijdrage van 13,07 procent op betalen, de werkgever is een bijzondere bijdrage van 33 procent verschuldigd. Voor de fiscus liggen de grenzen anders. Hier is de bonus vrijgesteld van belastingen voor de eerste schijf van 2.488 euro. (Belga)