Het perceel waarop het nieuwe bos komt, moet minstens 0,5 hectare groot zijn. Het moet het jaar voordien ook in landbouwgebruik te zijn geweest. Bovendien moet de aanplanter er eigenaar of huurder van zijn. In dat laatste geval heeft hij ook de toestemming van de eigenaar nodig. Op het perceel moeten omgerekend minimaal 30 en maximaal 200 bomen per hectare worden gezet. Er moeten ten minste drie bomenrijen staan. Ze mogen zich bovendien niet allemaal op de rand van het perceel bevinden. De bomen moeten ook minstens 15 jaar worden behouden. Laag- en halfstamfruitbomen, korte-omloophout, naaldbomen en Amerikaanse vogelkers komen niet in aanmerking. De subsidie bedraagt hoogstens 70 procent van de aankoopkosten voor de bomen, de kosten voor het planten en de kosten voor de versteviging en de bescherming van de aanplant. Indien er te veel aanvragen zijn, wordt het subsidiepercentage verminderd. Op die manier blijft het subsidiebudget onder controle. (Belga)

Het perceel waarop het nieuwe bos komt, moet minstens 0,5 hectare groot zijn. Het moet het jaar voordien ook in landbouwgebruik te zijn geweest. Bovendien moet de aanplanter er eigenaar of huurder van zijn. In dat laatste geval heeft hij ook de toestemming van de eigenaar nodig. Op het perceel moeten omgerekend minimaal 30 en maximaal 200 bomen per hectare worden gezet. Er moeten ten minste drie bomenrijen staan. Ze mogen zich bovendien niet allemaal op de rand van het perceel bevinden. De bomen moeten ook minstens 15 jaar worden behouden. Laag- en halfstamfruitbomen, korte-omloophout, naaldbomen en Amerikaanse vogelkers komen niet in aanmerking. De subsidie bedraagt hoogstens 70 procent van de aankoopkosten voor de bomen, de kosten voor het planten en de kosten voor de versteviging en de bescherming van de aanplant. Indien er te veel aanvragen zijn, wordt het subsidiepercentage verminderd. Op die manier blijft het subsidiebudget onder controle. (Belga)