Voor een grond die overeenstemt met een of meerdere kadastrale percelen komt de retributie op 50 euro te liggen. Nu is dat nog 34 euro. En voor een grond die een deel van een kadastraal perceel omvat wordt dat 200 euro in plaats van 135 euro. Een bodemattest geeft aan of een grond al dan niet verontreinigd is. Er bestaan twee vormen. Ofwel wordt een blanco attest afgeleverd omdat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM geen gegevens heeft over de betrokken grond. Dit betekent dat de overheid zich niet kan uitspreken over het al dan niet verontreinigd zijn. In het andere geval krijgt u een attest waarop staat dat er verontreiniging werd aangetroffen en er bijkomend onderzoek of sanering noodzakelijk is. Wie een grond verkoopt waarop vroeger risico-activiteiten werden uitgeoefend, moet vooraf dan ook een oriënterend onderzoek laten uitvoeren. Voor u een bodemattest aanvraagt, kijkt u niettemin best even na of de notaris, bemiddelaar, koper of erkend bodemsaneringsdeskundige dat nog niet deed. Zo voorkomt u een dubbele aanvraag en onnodige kosten. De aanvraag van een bodemattest is verplicht voor elke transactie waarbij een grond van eigenaar verandert. Dat is zowel bij een verkoop als bij een schenking of ruil het geval. (Belga)

Voor een grond die overeenstemt met een of meerdere kadastrale percelen komt de retributie op 50 euro te liggen. Nu is dat nog 34 euro. En voor een grond die een deel van een kadastraal perceel omvat wordt dat 200 euro in plaats van 135 euro. Een bodemattest geeft aan of een grond al dan niet verontreinigd is. Er bestaan twee vormen. Ofwel wordt een blanco attest afgeleverd omdat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM geen gegevens heeft over de betrokken grond. Dit betekent dat de overheid zich niet kan uitspreken over het al dan niet verontreinigd zijn. In het andere geval krijgt u een attest waarop staat dat er verontreiniging werd aangetroffen en er bijkomend onderzoek of sanering noodzakelijk is. Wie een grond verkoopt waarop vroeger risico-activiteiten werden uitgeoefend, moet vooraf dan ook een oriënterend onderzoek laten uitvoeren. Voor u een bodemattest aanvraagt, kijkt u niettemin best even na of de notaris, bemiddelaar, koper of erkend bodemsaneringsdeskundige dat nog niet deed. Zo voorkomt u een dubbele aanvraag en onnodige kosten. De aanvraag van een bodemattest is verplicht voor elke transactie waarbij een grond van eigenaar verandert. Dat is zowel bij een verkoop als bij een schenking of ruil het geval. (Belga)