De cijfers voor het schooljaar 2020-2021 zijn nog niet volledig, aangezien het schooljaar nog niet voorbij is. Volgens de situatie op 19 april, wordt dit schooljaar meer dan 193 miljoen euro aan schooltoelagen toegekend. Gemiddeld krijgen leerlingen in het lager onderwijs 160 euro, leerlingen in het secundair onderwijs 737 euro. Woordvoerster Nele Wouters wijst erop dat in het Groeipakket zowel de voorwaarden voor het krijgen van een schooltoelage als het bedrag van de toelage werden uitgebreid.

In het schooljaar 2019-2020, waarvoor er wel volledige cijfers beschikbaar zijn, hebben 491.382 leerlingen een schooltoelage ontvangen. Dat is bijna de helft meer (+46,8 procent) als het schooljaar ervoor en het gevolg van de automatische toekenning van de schooltoelages nu die deel uitmaken van het Groeipakket. Tot schooljaar 2018-2019 moesten de ouders zelf een aanvraag indienen om een toelage te krijgen.

Nog volgens het jaarverslag waren er eind 2020 1.606.995 kinderen in Vlaanderen met recht op een van de basisbedragen van het Groeipakket, 12.147 meer dan in 2019. Bijna een kwart (23,25 procent) van de kinderen met een Groeipakket of 22 procent van de gezinnen ontvangt een sociale toeslag. Dat is een stijging van 5,6 procent tegenover december 2019, vooral bij de middeninkomens die nu ook onder bepaalde voorwaarden een sociale toeslag kunnen krijgen omdat de inkomensgrenzen zijn verruimd. De overgrote meerderheid (91,4 procent) van de kinderen met een sociale toeslag leeft onder de inkomensgrens van 31.605,89 euro.

In 2020 kregen ook 24.205 kinderen en hun gezin een COVID-19-toeslag van 120 euro, uitbetaald in drie maandelijkse schijven. De toeslag was bedoeld voor gezinnen die hun inkomen zagen dalen door de pandemie. In december werd ook nog eens een toeslag van 35 euro per kind betaald aan ale gezinnen met een beperkt inkomen. Die toeslag werd voor 342.354 kinderen uitbetaald.

De cijfers voor het schooljaar 2020-2021 zijn nog niet volledig, aangezien het schooljaar nog niet voorbij is. Volgens de situatie op 19 april, wordt dit schooljaar meer dan 193 miljoen euro aan schooltoelagen toegekend. Gemiddeld krijgen leerlingen in het lager onderwijs 160 euro, leerlingen in het secundair onderwijs 737 euro. Woordvoerster Nele Wouters wijst erop dat in het Groeipakket zowel de voorwaarden voor het krijgen van een schooltoelage als het bedrag van de toelage werden uitgebreid.In het schooljaar 2019-2020, waarvoor er wel volledige cijfers beschikbaar zijn, hebben 491.382 leerlingen een schooltoelage ontvangen. Dat is bijna de helft meer (+46,8 procent) als het schooljaar ervoor en het gevolg van de automatische toekenning van de schooltoelages nu die deel uitmaken van het Groeipakket. Tot schooljaar 2018-2019 moesten de ouders zelf een aanvraag indienen om een toelage te krijgen.Nog volgens het jaarverslag waren er eind 2020 1.606.995 kinderen in Vlaanderen met recht op een van de basisbedragen van het Groeipakket, 12.147 meer dan in 2019. Bijna een kwart (23,25 procent) van de kinderen met een Groeipakket of 22 procent van de gezinnen ontvangt een sociale toeslag. Dat is een stijging van 5,6 procent tegenover december 2019, vooral bij de middeninkomens die nu ook onder bepaalde voorwaarden een sociale toeslag kunnen krijgen omdat de inkomensgrenzen zijn verruimd. De overgrote meerderheid (91,4 procent) van de kinderen met een sociale toeslag leeft onder de inkomensgrens van 31.605,89 euro.In 2020 kregen ook 24.205 kinderen en hun gezin een COVID-19-toeslag van 120 euro, uitbetaald in drie maandelijkse schijven. De toeslag was bedoeld voor gezinnen die hun inkomen zagen dalen door de pandemie. In december werd ook nog eens een toeslag van 35 euro per kind betaald aan ale gezinnen met een beperkt inkomen. Die toeslag werd voor 342.354 kinderen uitbetaald.