Op 31 augustus telde het Brussels gewest 88.181 BTW-plichtige ondernemingen. Vlaanderen klokte af op 495.434, Wallonië op 222.807. Daarnaast zijn er nog ondernemingen van buitenlandse origine, die in België aan BTW-verplichtingen onderworpen zijn. Het totale aantal BTW-plichtige ondernemingen valt uiteen in 371.848 fysieke personen en 447.420 rechtspersonen. Aan het einde van vorig jaar waren dat nog 371.032 fysieke personen en 443.129 rechtspersonen. Ondanks de recordcijfers worden er dus nog maandelijks nieuwe ondernemingen opgericht. De cijfers zijn afkomstig van nieuwe statistieken van de FOD Economie, die zich daarvoor baseert op de gegevens van de Kruispuntbank voor ondernemingen. Het is de bedoeling dat de statistische gegevens binnenkort ook doorzoekbaar worden per sector. (Belga)

Op 31 augustus telde het Brussels gewest 88.181 BTW-plichtige ondernemingen. Vlaanderen klokte af op 495.434, Wallonië op 222.807. Daarnaast zijn er nog ondernemingen van buitenlandse origine, die in België aan BTW-verplichtingen onderworpen zijn. Het totale aantal BTW-plichtige ondernemingen valt uiteen in 371.848 fysieke personen en 447.420 rechtspersonen. Aan het einde van vorig jaar waren dat nog 371.032 fysieke personen en 443.129 rechtspersonen. Ondanks de recordcijfers worden er dus nog maandelijks nieuwe ondernemingen opgericht. De cijfers zijn afkomstig van nieuwe statistieken van de FOD Economie, die zich daarvoor baseert op de gegevens van de Kruispuntbank voor ondernemingen. Het is de bedoeling dat de statistische gegevens binnenkort ook doorzoekbaar worden per sector. (Belga)