Opvallend is dat het gemiddelde bedrag per dossier fors is gestegen. In 2020 ging het om gemiddeld 703.330 euro per dossier, in 2021 gaat het om gemiddeld 1,2 miljoen euro. Wellicht heeft dat te maken met enkele grote dossiers die dit jaar werden ingediend.

Eind juni stond de teller van de vierde regularisatieronde, die in 2016 begon, op een aangegeven bedrag van 2 miljard euro zwart geld. Dat leverde 704 miljoen euro aan heffingen op.

Sinds begin dit jaar is het niet meer mogelijk dossiers voor regularisatie in te dienen waarbij sprake is van ontduiking van Vlaamse belastingen, zoals erf- en registratiebelasting. Alleen de ontduiking van federale belastingen, zoals die op roerende inkomsten of beroepsinkomsten, kan nog worden opgebiecht bij het Contactpunt Regularisatie (CPR).

Opvallend is dat het gemiddelde bedrag per dossier fors is gestegen. In 2020 ging het om gemiddeld 703.330 euro per dossier, in 2021 gaat het om gemiddeld 1,2 miljoen euro. Wellicht heeft dat te maken met enkele grote dossiers die dit jaar werden ingediend. Eind juni stond de teller van de vierde regularisatieronde, die in 2016 begon, op een aangegeven bedrag van 2 miljard euro zwart geld. Dat leverde 704 miljoen euro aan heffingen op. Sinds begin dit jaar is het niet meer mogelijk dossiers voor regularisatie in te dienen waarbij sprake is van ontduiking van Vlaamse belastingen, zoals erf- en registratiebelasting. Alleen de ontduiking van federale belastingen, zoals die op roerende inkomsten of beroepsinkomsten, kan nog worden opgebiecht bij het Contactpunt Regularisatie (CPR).