De invoering van de persoonsvolgende financiering geeft mensen met een handicap zelf de mogelijkheid om te bepalen hoe en waar ze hun ondersteuning organiseren en biedt zorggarantie aan de zwaarste, meest dringende ondersteuningsvragen.

Het aantal meerderjarigen met een persoonsvolgend budget is in de loop van 2018 met 2,1 procent gestegen, tot een totaal van 24.678. Zowel het aantal personen dat over een budget beschikt, als het aantal personen op de wachtlijst stijgt dus. Dat is het gevolg van een hogere vraag, onder meer omwille van de gestegen levensverwachting van personen met een handicap.

De groep van personen met een handicap die helemaal geen ondersteuning krijgen, is geslonken tot 3.266. Het aantal daalt onder andere omdat sommige mensen in afwachting van een persoonsvolgend budget een zorgbudget krijgen. Dat kunnen ze vrij besteden voor hun ondersteuning, bijvoorbeeld voor thuiszorg, schoonmaakhulp of dagopvang.

In de invulling van het persoonsvolgend budget ziet het VAPH een evolutie. Wie voor het eerst een budget ontvangt, organiseert zijn ondersteuning niet langer enkel via de vergunde zorgaanbieders.

De invoering van de persoonsvolgende financiering geeft mensen met een handicap zelf de mogelijkheid om te bepalen hoe en waar ze hun ondersteuning organiseren en biedt zorggarantie aan de zwaarste, meest dringende ondersteuningsvragen.Het aantal meerderjarigen met een persoonsvolgend budget is in de loop van 2018 met 2,1 procent gestegen, tot een totaal van 24.678. Zowel het aantal personen dat over een budget beschikt, als het aantal personen op de wachtlijst stijgt dus. Dat is het gevolg van een hogere vraag, onder meer omwille van de gestegen levensverwachting van personen met een handicap.De groep van personen met een handicap die helemaal geen ondersteuning krijgen, is geslonken tot 3.266. Het aantal daalt onder andere omdat sommige mensen in afwachting van een persoonsvolgend budget een zorgbudget krijgen. Dat kunnen ze vrij besteden voor hun ondersteuning, bijvoorbeeld voor thuiszorg, schoonmaakhulp of dagopvang.In de invulling van het persoonsvolgend budget ziet het VAPH een evolutie. Wie voor het eerst een budget ontvangt, organiseert zijn ondersteuning niet langer enkel via de vergunde zorgaanbieders.