De zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse overheid. Ze heeft tot doel om een tegemoetkoming te kunnen doen in de niet-medische kosten van zwaarbehoevenden. Zij krijgen een forfaitaire maandelijkse vergoeding voor de kosten van mantelzorg, thuiszorg of verzorging in een instelling. Iedereen is verplicht om een bijdrage aan de Vlaamse Zorgverzekering te betalen. De uitgave is niet fiscaal aftrekbaar. De niet-aftrekbaarheid geldt overigens ook voor de klassieke ziekenfondsbijdragen die driemaandelijks moeten worden betaald, alsook voor de premies die men betaalt voor een hospitalisatieverzekering. De enige ziekenfondsbijdrage die fiscaal mag worden afgetrokken, is de bijdrage voor de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen. Die moeten aangeslotenen betalen indien hun ziekenfonds te veel uitgaven heeft gedaan. Slechts een kleine minderheid wordt hierdoor getroffen. Bovendien gaat het om erg lage bedragen. Wie aangesloten is bij het socialistisch ziekenfonds betaalde vorig jaar 1,20 euro, wie lid was van de Onafhankelijke Ziekenfondsen diende 3 euro op te hoesten. Leden van de Christelijke Ziekenfondsen, de Neutrale Ziekenfondsen, de Liberale Mutualiteit of de Hulpkas dienden niets te storten en kunnen dan ook geen bijdrage fiscaal aftrekken. (Belga)

De zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse overheid. Ze heeft tot doel om een tegemoetkoming te kunnen doen in de niet-medische kosten van zwaarbehoevenden. Zij krijgen een forfaitaire maandelijkse vergoeding voor de kosten van mantelzorg, thuiszorg of verzorging in een instelling. Iedereen is verplicht om een bijdrage aan de Vlaamse Zorgverzekering te betalen. De uitgave is niet fiscaal aftrekbaar. De niet-aftrekbaarheid geldt overigens ook voor de klassieke ziekenfondsbijdragen die driemaandelijks moeten worden betaald, alsook voor de premies die men betaalt voor een hospitalisatieverzekering. De enige ziekenfondsbijdrage die fiscaal mag worden afgetrokken, is de bijdrage voor de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen. Die moeten aangeslotenen betalen indien hun ziekenfonds te veel uitgaven heeft gedaan. Slechts een kleine minderheid wordt hierdoor getroffen. Bovendien gaat het om erg lage bedragen. Wie aangesloten is bij het socialistisch ziekenfonds betaalde vorig jaar 1,20 euro, wie lid was van de Onafhankelijke Ziekenfondsen diende 3 euro op te hoesten. Leden van de Christelijke Ziekenfondsen, de Neutrale Ziekenfondsen, de Liberale Mutualiteit of de Hulpkas dienden niets te storten en kunnen dan ook geen bijdrage fiscaal aftrekken. (Belga)