Analisten zien dat de koers van de Bitcoin zich momenteel stabiliseert. De waarde van de virtuele munt schommelt al enkele maanden tussen de 400 en 500 euro. In de eerste helft van het jaar was die volatiliteit veel groter. Er werd immers volop gespeculeerd op een waardestijging van de munt, sommige bronnen zagen de Bitcoin zelfs de grens van de 40.000 dollar overschrijden. Zo ver kwam het echter niet, en in het voorjaar kende de munt nog een stevige dip nadat de bitcoinbank Mt Gox overkop ging. De tijd van de spectaculaire waardestijgingen ligt echter achter ons, wat de interesse van roekeloze speculanten tempert, en zo ook weer bijdraagt aan stabielere koersen. Op die manier ligt (opnieuw) de weg open voor de Bitcoin om een algemener aanvaard betaalmiddel te worden. Zolang spectaculaire prijsevoluties aan de orde van de dag waren, was de neiging om de munten daadwerkelijk in te zetten voor aankopen, immers klein: bijhouden kon immers op zeer korte termijn zeer lucratief blijken. Of omgekeerd, zoals de Mt Gox-paniek illustreerde. Voor de gebruiker blijft voorzichtigheid geboden: in geval van misbruik, kan de overheid momenteel niet veel voor u doen. In de VS wordt de bitcoin al sporadisch als betaalmiddel geaccepteerd. In België zijn de toepassingen vooralsnog beperkt. (Belga)

Analisten zien dat de koers van de Bitcoin zich momenteel stabiliseert. De waarde van de virtuele munt schommelt al enkele maanden tussen de 400 en 500 euro. In de eerste helft van het jaar was die volatiliteit veel groter. Er werd immers volop gespeculeerd op een waardestijging van de munt, sommige bronnen zagen de Bitcoin zelfs de grens van de 40.000 dollar overschrijden. Zo ver kwam het echter niet, en in het voorjaar kende de munt nog een stevige dip nadat de bitcoinbank Mt Gox overkop ging. De tijd van de spectaculaire waardestijgingen ligt echter achter ons, wat de interesse van roekeloze speculanten tempert, en zo ook weer bijdraagt aan stabielere koersen. Op die manier ligt (opnieuw) de weg open voor de Bitcoin om een algemener aanvaard betaalmiddel te worden. Zolang spectaculaire prijsevoluties aan de orde van de dag waren, was de neiging om de munten daadwerkelijk in te zetten voor aankopen, immers klein: bijhouden kon immers op zeer korte termijn zeer lucratief blijken. Of omgekeerd, zoals de Mt Gox-paniek illustreerde. Voor de gebruiker blijft voorzichtigheid geboden: in geval van misbruik, kan de overheid momenteel niet veel voor u doen. In de VS wordt de bitcoin al sporadisch als betaalmiddel geaccepteerd. In België zijn de toepassingen vooralsnog beperkt. (Belga)