De fiscale expert verwijst daarvoor in de eerste plaats naar de gegevensuitwisseling tussen de Europese lidstaten. Banken in de Europese Unie zijn namelijk verplicht de uitbetalingen van intresten aan buitenlanders te melden aan hun lokale fiscus. En die brengt vervolgens twee maal per jaar de fiscale controleur van de betrokken belastingplichtige op de hoogte.

Voor gelden bij Luxemburgse banken was er lang een uitzondering aan de meldingsplicht, maar hieraan komt normaal in 2015 een einde. Voor wie zijn intresten in het binnenland ontvangt, geldt de informatieverplichting niet. Voorts is er de machtiging van de fiscus om bankrekeningen in te kijken. In België kan dat alleen indien de belastingadministratie beschikt over aanwijzingen van fraude.

In 42 uitwisselingsakkoorden die België sloot met andere landen is die strenge voorwaarde niet opgenomen. En ten slotte is er vanaf dit jaar de verplichte aanmelding voor spaarverzekeringen die men in het buitenland heeft. Voor spaarverzekeringen in het binnenland geldt die meldingsplicht niet. (Belga)

De fiscale expert verwijst daarvoor in de eerste plaats naar de gegevensuitwisseling tussen de Europese lidstaten. Banken in de Europese Unie zijn namelijk verplicht de uitbetalingen van intresten aan buitenlanders te melden aan hun lokale fiscus. En die brengt vervolgens twee maal per jaar de fiscale controleur van de betrokken belastingplichtige op de hoogte. Voor gelden bij Luxemburgse banken was er lang een uitzondering aan de meldingsplicht, maar hieraan komt normaal in 2015 een einde. Voor wie zijn intresten in het binnenland ontvangt, geldt de informatieverplichting niet. Voorts is er de machtiging van de fiscus om bankrekeningen in te kijken. In België kan dat alleen indien de belastingadministratie beschikt over aanwijzingen van fraude. In 42 uitwisselingsakkoorden die België sloot met andere landen is die strenge voorwaarde niet opgenomen. En ten slotte is er vanaf dit jaar de verplichte aanmelding voor spaarverzekeringen die men in het buitenland heeft. Voor spaarverzekeringen in het binnenland geldt die meldingsplicht niet. (Belga)