Eind maart maakte Febelfin bekend dat particulieren die getroffen worden door de coronacrisis een betaalpauze voor hun hypothecair woonkrediet kunnen inlassen. De aanvraag doet u rechtstreeks bij de kredietgever. Die onderzoekt of u hiervoor in aanmerking komt. Er gelden immers voorwaarden. Uw inkomen moet gedaald of weggevallen zijn door corona, u mag geen betalingsachterstand opgebouwd hebben en u mag hoogstens 25.000 euro aan spaargeld en beleggingen ...

Eind maart maakte Febelfin bekend dat particulieren die getroffen worden door de coronacrisis een betaalpauze voor hun hypothecair woonkrediet kunnen inlassen. De aanvraag doet u rechtstreeks bij de kredietgever. Die onderzoekt of u hiervoor in aanmerking komt. Er gelden immers voorwaarden. Uw inkomen moet gedaald of weggevallen zijn door corona, u mag geen betalingsachterstand opgebouwd hebben en u mag hoogstens 25.000 euro aan spaargeld en beleggingen aanhouden. En het krediet moet betrekking hebben op uw enige woning die ook uw hoofdverblijfplaats is.Een betalingsuitstel houdt in dat u in principe tot uiterlijk 31 oktober 2020 geen kapitaal- of intrestaflossingen moet doen. In april keurden de Belgische banken meer dan 100.000 aanvragen van particulieren goed. Een verzoek indienen kan nog altijd. Wordt dat vandaag goedgekeurd, dan bent u dus nog maximum vier maanden vrijgesteld van de terugbetalingen. Let wel: die bedragen worden u niet kwijtgescholden. De looptijd van uw hypothecaire lening wordt verlengd met diezelfde periode.De bank mag u geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen. Maar er is een addertje onder het gras. Tenminste, voor wie op maandbasis een netto-inkomen van meer dan 1700 euro heeft (na aftrek van de lasten voor de lening). dAN zal de kredietgever u na de betalingsuitstelperiode extra intresten aanrekenen. Daardoor stijgt uw maandlast gedurende de resterende looptijd van het woonkrediet. Wie onder de grens van 1700 euro blijft, blijft hiervan gespaard.Wat de concrete implicatie van die bijkomende intrestlast is, hangt af van de modaliteiten van uw woonkrediet: leenbedrag, looptijd (totaal en reeds afgelegd) en rentevoet. Wij maakten een simulatie voor concrete scenario's, ervan uitgaande dat u een betalingsuitstel van vier maanden geniet:Doorgaans betaalt u na de betaalpauze dus elke maand enkele euro's meer. Bevindt u zich evenwel nog in de beginfase van het kredietcontract, dan kunnen de bijkomende kosten over de volledige resterende looptijd toch nog flink oplopen:Informeer bij een aanvraag tot betalingsuitstel voor uw woonkrediet dus naar de financiële implicaties. Uw bankier kan alles voor u in detail uitrekenen, en zal u ook vertellen of er gevolgen zijn voor de periodieke premies van uw schuldsaldoverzekering.