Wie een betaling doet naar een persoon die zijn domicilie heeft in een belastingparadijs zal een bedrijfsvoorheffing van 33% moeten inhouden om die vervolgens door de storten aan de Belgische schatkist. Die taks wordt berekend op de helft van het bedrag dat wordt overgemaakt. De andere helft van de overgemaakte som zal immers worden gezien als een terugbetaling van kosten. In de praktijk zal het tarief dus neerkomen op een taks van 16,5%. De ingreep is zeer verregaand. Ze houdt dus in dat ons land belastingen heft op de inkomsten van inwoners uit andere landen.

De verplichte inhouding geldt met name voor de landen waarmee België geen belastingovereenkomst heeft gesloten, wat er meer dan honderd zijn. Ze vervalt slechts indien de ontvanger van de geldsom kan aantonen dat hij daadwerkelijk zal worden belast in het land waarvan hij inwoner is. De verplichting tot inhouden geldt voor iedereen die een betaling doet aan een inwoner uit een belastingparadijs, dus zowel voor natuurlijke personen als voor vennootschappen. Niet iedereen zal dus uit de grijparmen van de Belgische fiscus blijven. (Belga)

Wie een betaling doet naar een persoon die zijn domicilie heeft in een belastingparadijs zal een bedrijfsvoorheffing van 33% moeten inhouden om die vervolgens door de storten aan de Belgische schatkist. Die taks wordt berekend op de helft van het bedrag dat wordt overgemaakt. De andere helft van de overgemaakte som zal immers worden gezien als een terugbetaling van kosten. In de praktijk zal het tarief dus neerkomen op een taks van 16,5%. De ingreep is zeer verregaand. Ze houdt dus in dat ons land belastingen heft op de inkomsten van inwoners uit andere landen.De verplichte inhouding geldt met name voor de landen waarmee België geen belastingovereenkomst heeft gesloten, wat er meer dan honderd zijn. Ze vervalt slechts indien de ontvanger van de geldsom kan aantonen dat hij daadwerkelijk zal worden belast in het land waarvan hij inwoner is. De verplichting tot inhouden geldt voor iedereen die een betaling doet aan een inwoner uit een belastingparadijs, dus zowel voor natuurlijke personen als voor vennootschappen. Niet iedereen zal dus uit de grijparmen van de Belgische fiscus blijven. (Belga)