In het nieuwe systeem moet de rechter beslissen voor welke handelingen de betrokkene nog bescherming en begeleiding nodig heeft. Voor alle andere zaken blijft hij volledig handelingsbekwaam. De regeling geldt zowel voor zaken die samenhangen met zijn persoon (bv. huwen, samenwonen,...) als met dingen die betrekking hebben op zijn goederen. De rechter kan op elk moment en op vraag van iedereen die een band met de betrokkene heeft de regeling aanpassen. Bij het beslissen over de regeling moet de rechter de betrokkene horen en rekening houden met zijn wil. Hij moet hem ook voldoende informeren. Voor de zaken waarvoor de betrokkene bijstand nodig heeft, kan een bewindvoerder worden aangeduid. Dit geldt zowel voor zaken die samenhangen met de persoon als voor dingen die betrekking hebben op zijn goederen. Maar ook hij moet voldoende rekening houden met de wensen van de beschermde persoon. Hij mag zich dus niet zomaar in de plaats stellen. Met de nieuwe regeling wil de overheid tegemoet komen aan de aanbevelingen van de Raad van Europa en het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Aanvankelijk zou de nieuwe regeling al op 1 juni hebben moeten ingaan, maar ze werd uitgesteld tot 1 september. (Belga)

In het nieuwe systeem moet de rechter beslissen voor welke handelingen de betrokkene nog bescherming en begeleiding nodig heeft. Voor alle andere zaken blijft hij volledig handelingsbekwaam. De regeling geldt zowel voor zaken die samenhangen met zijn persoon (bv. huwen, samenwonen,...) als met dingen die betrekking hebben op zijn goederen. De rechter kan op elk moment en op vraag van iedereen die een band met de betrokkene heeft de regeling aanpassen. Bij het beslissen over de regeling moet de rechter de betrokkene horen en rekening houden met zijn wil. Hij moet hem ook voldoende informeren. Voor de zaken waarvoor de betrokkene bijstand nodig heeft, kan een bewindvoerder worden aangeduid. Dit geldt zowel voor zaken die samenhangen met de persoon als voor dingen die betrekking hebben op zijn goederen. Maar ook hij moet voldoende rekening houden met de wensen van de beschermde persoon. Hij mag zich dus niet zomaar in de plaats stellen. Met de nieuwe regeling wil de overheid tegemoet komen aan de aanbevelingen van de Raad van Europa en het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Aanvankelijk zou de nieuwe regeling al op 1 juni hebben moeten ingaan, maar ze werd uitgesteld tot 1 september. (Belga)