De Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel is een openbare instelling. Ze kent leningen toe tegen een inpandgeving van waardevolle zaken. Wie er wil lenen moet de Belgische nationaliteit hebben of officieel in België of de Europese Unie wonen. Hij moet ook eigenaar zijn van de voorwerpen die hij in pand geeft. Het bezit wordt onmiddellijk geschat door de deskundigen van de Berg van Barmhartigheid. Uitzonderlijk vereisen sommige voorwerpen een bijkomend onderzoek. Het is in dat geval nodig om de voorwerpen in bewaring te geven voor een korte termijn, die van enkele uren tot enkele dagen kan lopen. Er wordt daarbij geen enkele vraag gesteld over het doel van de lening. Ook wordt geen briefwisseling gevoerd indien de voorwaarden van de kredietverlening nauwgezet worden nagekomen. Wordt het afbetalingsschema niet gevolgd, dan kan het pand openbaar worden verkocht. Jaarlijks zijn er zo'n 30 openbare verkopingen, aangevuld met een vijf- à zestal speciale themazittingen. Bij de openbare verkoop moeten de kopers bovenop de roepsom nog 20% kosten betalen. De catalogus van de veiling is op de website van de instelling terug te vinden. (Belga)

De Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel is een openbare instelling. Ze kent leningen toe tegen een inpandgeving van waardevolle zaken. Wie er wil lenen moet de Belgische nationaliteit hebben of officieel in België of de Europese Unie wonen. Hij moet ook eigenaar zijn van de voorwerpen die hij in pand geeft. Het bezit wordt onmiddellijk geschat door de deskundigen van de Berg van Barmhartigheid. Uitzonderlijk vereisen sommige voorwerpen een bijkomend onderzoek. Het is in dat geval nodig om de voorwerpen in bewaring te geven voor een korte termijn, die van enkele uren tot enkele dagen kan lopen. Er wordt daarbij geen enkele vraag gesteld over het doel van de lening. Ook wordt geen briefwisseling gevoerd indien de voorwaarden van de kredietverlening nauwgezet worden nagekomen. Wordt het afbetalingsschema niet gevolgd, dan kan het pand openbaar worden verkocht. Jaarlijks zijn er zo'n 30 openbare verkopingen, aangevuld met een vijf- à zestal speciale themazittingen. Bij de openbare verkoop moeten de kopers bovenop de roepsom nog 20% kosten betalen. De catalogus van de veiling is op de website van de instelling terug te vinden. (Belga)