Het nieuwe 10-eurobiljet is het tweede biljet uit de zogenaamde "Europa-serie", waartoe ook het nieuwe 5-eurobiljet dat dit jaar werd gelanceerd, behoort. Het biljet wordt officieel voorgesteld op 13 januari 2014 en zal in de loop 2014 in de Eurozone in omloop komen. De voorbereidingen voor de invoering zijn echter deze week al van start gegaan. De Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken van het eurogebied - samen het Eurosysteem - lanceerden deze week in Brussel een partnershipprogramma om de verschillende betrokken partijen op de introductie van het biljet voor te bereiden. Het gaat dan om fabrikanten en leveranciers van bankbiljettenapparatuur, maar ook klanten en gebruikers van bankbiljettensorteermachines en detectieapparaten. Het is immers niet de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de Europese Centrale bank om ervoor te zorgen dat die apparaten de nieuwe coupure kunnen herkennen, maar het Eurosysteem is wel verantwoordelijk voor het leveren van alle benodigde informatie en materiaal aan de desbetreffende partners voor het aanpassen van de machines en apparaten aan de nieuwe bankbiljetten. Europa roept eigenaars van dergelijke apparaten dan ook op om zich bij de fabrikant of leveranciers te informeren of de de machines ook het nieuwe biljet van 10 euro kunnen verwerken. Een lijst van apparaten die de nieuwe biljetten herkennen, vindt u via http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.en.html (Belga)

Het nieuwe 10-eurobiljet is het tweede biljet uit de zogenaamde "Europa-serie", waartoe ook het nieuwe 5-eurobiljet dat dit jaar werd gelanceerd, behoort. Het biljet wordt officieel voorgesteld op 13 januari 2014 en zal in de loop 2014 in de Eurozone in omloop komen. De voorbereidingen voor de invoering zijn echter deze week al van start gegaan. De Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken van het eurogebied - samen het Eurosysteem - lanceerden deze week in Brussel een partnershipprogramma om de verschillende betrokken partijen op de introductie van het biljet voor te bereiden. Het gaat dan om fabrikanten en leveranciers van bankbiljettenapparatuur, maar ook klanten en gebruikers van bankbiljettensorteermachines en detectieapparaten. Het is immers niet de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de Europese Centrale bank om ervoor te zorgen dat die apparaten de nieuwe coupure kunnen herkennen, maar het Eurosysteem is wel verantwoordelijk voor het leveren van alle benodigde informatie en materiaal aan de desbetreffende partners voor het aanpassen van de machines en apparaten aan de nieuwe bankbiljetten. Europa roept eigenaars van dergelijke apparaten dan ook op om zich bij de fabrikant of leveranciers te informeren of de de machines ook het nieuwe biljet van 10 euro kunnen verwerken. Een lijst van apparaten die de nieuwe biljetten herkennen, vindt u via http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.en.html (Belga)