In de maand oktober 2013 steeg het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid gevoelig met 1,15 procent t.o.v. de maand september 2013 (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze evolutie is volgens Federgon toe te schrijven aan een ongelijke evolutie van de segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met 2,21 procent in het arbeiderssegment, in het bediendesegment was er echter een afname in gepresteerde uren van -0,28 procent. De Federgon-index bereikte 206,2 punten in oktober 2013 tegenover 203,8 punten in september. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 1995 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, is de balans iets minder positief. In vergelijking met oktober van vorig jaar liet de uitzendsector een lichte daling met -0,40% optekenen (tegenover -4,01 procent in september 2013). Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met 1,99 procent in het arbeiderssegment en een afname met -3,79 procent in het bediendesegment. (Belga)

In de maand oktober 2013 steeg het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid gevoelig met 1,15 procent t.o.v. de maand september 2013 (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze evolutie is volgens Federgon toe te schrijven aan een ongelijke evolutie van de segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met 2,21 procent in het arbeiderssegment, in het bediendesegment was er echter een afname in gepresteerde uren van -0,28 procent. De Federgon-index bereikte 206,2 punten in oktober 2013 tegenover 203,8 punten in september. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 1995 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, is de balans iets minder positief. In vergelijking met oktober van vorig jaar liet de uitzendsector een lichte daling met -0,40% optekenen (tegenover -4,01 procent in september 2013). Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met 1,99 procent in het arbeiderssegment en een afname met -3,79 procent in het bediendesegment. (Belga)