Een Brusselse rechtbank heeft de Belgische staat begin vorige maand veroordeeld omdat de basisbankdienst voor bedrijven, die afgelopen voorjaar al beschikbaar had moeten zijn, er nog niet is. Met dat mechanisme kunnen bedrijven die door drie banken geweigerd worden via een verzoek toch een rekening openen, maar het uitvoeringsbesluit dat die basisbankdienst moet activeren, is nog niet gepubliceerd.

De Belgische staat heeft plannen om in beroep te gaan tegen die veroordeling, antwoordde minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne woensdag op vragen van Kamerleden Michael Freilich (N-VA), Leen Dierick (CD&V), Albert Vicaire (Ecolo-Groen) en Kathleen Verhelst (Open Vld), al is dat volgens de minister op dit moment 'een gerechtelijk debat'. 'Een wettelijk kader ontwikkelen voor de invoering van een basisbankdienst voor bedrijven is complex en vereist verschillende stappen', klonk het ook.

Volgens Dermagne is er een herziening nodig van de initiële wet, die dateert van 8 november 2020, om een toereikende wettelijke basis te voorzien voor de verwerking van persoonsgegevens. Vlak voor Kerst is daarover het advies van de gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd, zei Dermagne. De privacywaakhond heeft daarvoor twee maanden de tijd. Het is de bedoeling om ten laatste in juli van dit jaar te landen, aldus de PS-vicepremier.

Een Brusselse rechtbank heeft de Belgische staat begin vorige maand veroordeeld omdat de basisbankdienst voor bedrijven, die afgelopen voorjaar al beschikbaar had moeten zijn, er nog niet is. Met dat mechanisme kunnen bedrijven die door drie banken geweigerd worden via een verzoek toch een rekening openen, maar het uitvoeringsbesluit dat die basisbankdienst moet activeren, is nog niet gepubliceerd.De Belgische staat heeft plannen om in beroep te gaan tegen die veroordeling, antwoordde minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne woensdag op vragen van Kamerleden Michael Freilich (N-VA), Leen Dierick (CD&V), Albert Vicaire (Ecolo-Groen) en Kathleen Verhelst (Open Vld), al is dat volgens de minister op dit moment 'een gerechtelijk debat'. 'Een wettelijk kader ontwikkelen voor de invoering van een basisbankdienst voor bedrijven is complex en vereist verschillende stappen', klonk het ook.Volgens Dermagne is er een herziening nodig van de initiële wet, die dateert van 8 november 2020, om een toereikende wettelijke basis te voorzien voor de verwerking van persoonsgegevens. Vlak voor Kerst is daarover het advies van de gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd, zei Dermagne. De privacywaakhond heeft daarvoor twee maanden de tijd. Het is de bedoeling om ten laatste in juli van dit jaar te landen, aldus de PS-vicepremier.