De groeicijfers, hoe bescheiden ook, zorgen er ook voor dat het Planbureau zijn prognoses bijstelt. Voor het geheel van 2013 wordt er rekening gehouden met een groeipercentage van 0,1 procent. In juni gaf het Planbureau nog te kennen dat het uitging van een status quo. De industrie en de dienstensector tekenden voor een bescheiden remonte: 0.4 procent voor de industrie en 0.2 procent voor de dienstensector. De betere economische prestatie is vooral te danken aan het feit dat de vraag vanuit de ons omringende landen weer aantrekt: de export groeide met 1,4 procent, een gevolg van de betere economische vooruitzichten in Frankrijk en Duitsland. De binnenlandse vraag blijft in België blijft op een lager pitje: gezinnen en overheden houden nog steeds de hand op de knip. De gezinnen investeren minder in woningbouw (-0.9 procent) en de overheidsinvesteringen liepen met 6.3 procent terug. Niettemin houdt het Planbureau rekening met een toenemende groei. Voor 2014 wordt rekening gehouden met een prognose van 1,1 procent economische groei. (Belga)

De groeicijfers, hoe bescheiden ook, zorgen er ook voor dat het Planbureau zijn prognoses bijstelt. Voor het geheel van 2013 wordt er rekening gehouden met een groeipercentage van 0,1 procent. In juni gaf het Planbureau nog te kennen dat het uitging van een status quo. De industrie en de dienstensector tekenden voor een bescheiden remonte: 0.4 procent voor de industrie en 0.2 procent voor de dienstensector. De betere economische prestatie is vooral te danken aan het feit dat de vraag vanuit de ons omringende landen weer aantrekt: de export groeide met 1,4 procent, een gevolg van de betere economische vooruitzichten in Frankrijk en Duitsland. De binnenlandse vraag blijft in België blijft op een lager pitje: gezinnen en overheden houden nog steeds de hand op de knip. De gezinnen investeren minder in woningbouw (-0.9 procent) en de overheidsinvesteringen liepen met 6.3 procent terug. Niettemin houdt het Planbureau rekening met een toenemende groei. Voor 2014 wordt rekening gehouden met een prognose van 1,1 procent economische groei. (Belga)