Op sectorniveau zien de cijfers er als volgt uit: in mei 2013 liet de sector van voedsel -drank en tabakshandel in de eurozone 0.9 procent groei optekenen ten opzichte van april 2013. Voor de EU 27 was dat 1.5 procent. Voor de non-foodsector was dat respectievelijk 0.9 en 1 procent. In zowat alle lidstaten trok de kleinhandel weer aan, met uitzondering van Roemenië (-3 procent) en Hongarije (-0.4 procent) De grootste toenames zijn voor rekening van Finland (+3.6 procent), het Verenigd Koninkrijk (+2.8) en België (+2.3) In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is er echter globaal nog steeds sprake van een terugval. In de eurozone blijven de cijfers voor mei 2013 van de drank - voedings - en tabaksverkoop 1.5 procent achter op de cijfers van mei 2012, voor de EU 27 is er een daling van 1.2 procent. Niettemin kende de sector in België wel een heropleving van 4.5 procent ten opzichte van mei 2012. (Belga)

Op sectorniveau zien de cijfers er als volgt uit: in mei 2013 liet de sector van voedsel -drank en tabakshandel in de eurozone 0.9 procent groei optekenen ten opzichte van april 2013. Voor de EU 27 was dat 1.5 procent. Voor de non-foodsector was dat respectievelijk 0.9 en 1 procent. In zowat alle lidstaten trok de kleinhandel weer aan, met uitzondering van Roemenië (-3 procent) en Hongarije (-0.4 procent) De grootste toenames zijn voor rekening van Finland (+3.6 procent), het Verenigd Koninkrijk (+2.8) en België (+2.3) In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is er echter globaal nog steeds sprake van een terugval. In de eurozone blijven de cijfers voor mei 2013 van de drank - voedings - en tabaksverkoop 1.5 procent achter op de cijfers van mei 2012, voor de EU 27 is er een daling van 1.2 procent. Niettemin kende de sector in België wel een heropleving van 4.5 procent ten opzichte van mei 2012. (Belga)