De sterke toename van het consumentenvertrouwen deze maand valt toe te wijzen aan aanzienlijk gunstigere macro-economische vooruitzichten van de Belgische consument. Zo schat een gemiddelde Belg de algemene economische vooruitzichten merkelijk rooskleuriger in. Ook de vrees voor een stijging van de werkloosheid nam duidelijk af. Over hun eigen situatie blijven de gezinnen opvallend somber gestemd. Voor hun financiële situatie verwachten ze in de toekomst een zeer beperkte verbetering. Hun spaarvermogen zien ze er in de volgende twaalf maanden nog beduidend op achteruitgaan. Een blik op de langetermijngemiddeldes leert overigens hoe relatief dit lichte herstel is. Het consumentenvertrouwen staat op zijn hoogste peil in 15 maanden, maar zit nog steeds onder het langetermijngemiddelde, en al is een globale score van -12 alweer wat positiever dan de -16 die men in juli nog liet optekenen, het negatieve cijfer wijst erop dat de stemming bij de Belgen eerder pessimistisch dan optimistsich is. Voor de banken is het relatieve herstel van het consumentenvertrouwen nog geen reden om hun groeiprognoses bij te sturen, net omdat de consumenten zo pessimistisch blijven over hun eigen situatie. Economen verwachten dan ook een nulgroei voor 2013. Pas in 2014 zou er sprake zijn van 0,9 procent economische groei. (Belga)

De sterke toename van het consumentenvertrouwen deze maand valt toe te wijzen aan aanzienlijk gunstigere macro-economische vooruitzichten van de Belgische consument. Zo schat een gemiddelde Belg de algemene economische vooruitzichten merkelijk rooskleuriger in. Ook de vrees voor een stijging van de werkloosheid nam duidelijk af. Over hun eigen situatie blijven de gezinnen opvallend somber gestemd. Voor hun financiële situatie verwachten ze in de toekomst een zeer beperkte verbetering. Hun spaarvermogen zien ze er in de volgende twaalf maanden nog beduidend op achteruitgaan. Een blik op de langetermijngemiddeldes leert overigens hoe relatief dit lichte herstel is. Het consumentenvertrouwen staat op zijn hoogste peil in 15 maanden, maar zit nog steeds onder het langetermijngemiddelde, en al is een globale score van -12 alweer wat positiever dan de -16 die men in juli nog liet optekenen, het negatieve cijfer wijst erop dat de stemming bij de Belgen eerder pessimistisch dan optimistsich is. Voor de banken is het relatieve herstel van het consumentenvertrouwen nog geen reden om hun groeiprognoses bij te sturen, net omdat de consumenten zo pessimistisch blijven over hun eigen situatie. Economen verwachten dan ook een nulgroei voor 2013. Pas in 2014 zou er sprake zijn van 0,9 procent economische groei. (Belga)