In de periode tussen het eerste kwartaal van 2006 en het eerste kwartaal van 2014 stegen de vastgoedprijzen in ons land met 26.8 procent, blijkt uit het tweede driemaandelijkse rapport van het prijzenobservatorium. In de ons omringende landen is het beeld anders. Duitsland kende een stijging van de vastgoedprijzen met 11.9 procent, Frankrijk met 8.6 procent. Nederlands vastgoed kreeg klappen en zag de prijzen afnemen met 11.6 procent. Opvallend: zowel in België als in de ons omringende landen stegen de prijzen gestaag tot 2008, maar waar de Franse en Nederlandse huizenprijzen in 2008-2009 een knik maakten, bleef dat effect in België beperkt. Niettemin blijkt sinds het eind van 2013 een kleine terugval in de vastgoedprijzen te zijn, voor de eerste keer sinds de crisisperiode van 2009. Het rapport van het Prijzenobservatorium geeft niettemin aan dat er sprake is van overwaardering. Al naargelang de gebruikte indicatoren, schommelt die overwaardering tussen 9 en 58 procent. "Maar deze indicatoren hebben echter belangrijke tekortkomingen. Zo worden relevante determinanten van de woningprijzen zoals demografie, werkloosheidsgraad, culturele verschillen, fiscaliteit en vermogen niet in rekening genomen. Het Prijzenobservatorium blijft het verloop van de vastgoedprijzen van nabij opvolgen en probeert nieuwe indicatoren te ontwikkelen om de vastgoedmarkt beter te observeren," klinkt het in een mededeling. (Belga)

In de periode tussen het eerste kwartaal van 2006 en het eerste kwartaal van 2014 stegen de vastgoedprijzen in ons land met 26.8 procent, blijkt uit het tweede driemaandelijkse rapport van het prijzenobservatorium. In de ons omringende landen is het beeld anders. Duitsland kende een stijging van de vastgoedprijzen met 11.9 procent, Frankrijk met 8.6 procent. Nederlands vastgoed kreeg klappen en zag de prijzen afnemen met 11.6 procent. Opvallend: zowel in België als in de ons omringende landen stegen de prijzen gestaag tot 2008, maar waar de Franse en Nederlandse huizenprijzen in 2008-2009 een knik maakten, bleef dat effect in België beperkt. Niettemin blijkt sinds het eind van 2013 een kleine terugval in de vastgoedprijzen te zijn, voor de eerste keer sinds de crisisperiode van 2009. Het rapport van het Prijzenobservatorium geeft niettemin aan dat er sprake is van overwaardering. Al naargelang de gebruikte indicatoren, schommelt die overwaardering tussen 9 en 58 procent. "Maar deze indicatoren hebben echter belangrijke tekortkomingen. Zo worden relevante determinanten van de woningprijzen zoals demografie, werkloosheidsgraad, culturele verschillen, fiscaliteit en vermogen niet in rekening genomen. Het Prijzenobservatorium blijft het verloop van de vastgoedprijzen van nabij opvolgen en probeert nieuwe indicatoren te ontwikkelen om de vastgoedmarkt beter te observeren," klinkt het in een mededeling. (Belga)