In het eerste kwartaal zagen de Belgen hun spaar - en belegginsgvermogen toenemen met 18.9 miljard euro, tot 1054.4 miljard euro. Daarvan kwam 5.5 miljard euro terecht in spaarproducten, waarvan de klassieke spaarboekjes nog steeds het populairst zijn: zij groeiden aan met in totaal 4.4 miljard euro in het eerste kwartaal. Beleggingen in vastrentende producten als obligaties en kasbons werden dan weer afgebouwd. De uitzonderlijk lage rentevoeten zijn volgens de Nationale Bank de oorzaak voor die terugval. Ook het consumentenvertrouwen van de Belg kent een kleine opleving. Bereikte het consumentenvertrouwen in maart nog een dieptepunt - de index stond toen op -24 -, dan neemt het pessimisme een lichte afname: -18 in juni, -16 de afgelopen maand juli. Volgens de Nationale Bank is vooral de verbetering van de macro-economische uitzichten hieraan debet. De vrees voor werkloosheid is bijvoorbeeld afgenomen, de inschatting van de Belgische economie is verbeterd. De Belgische gezinnen gaan er wel niet van uit dat die verbetering ook een weerschijn heeft op hun eigen financiële situatie: zowel de indicatoren voor de financiële situatie van de gezinnen als de graadmeter voor het spaarvermogen daalt lichtjes. Significant detail: nog volgens De Tijd wordt het gemiddelde cijfer sterk de hoogte in gestuwd door de impact van de vermogens van multimiljonairs. Daarom maakt de krant op basis van Europese cijfers ook een berekening van het mediaanvermogen, het vermogen van het 'middelste'gezin, dat 'rijker' is dan de ene helft en 'armer' dan de andere helft van de gezinnen. Het vermogen van het mediaangezin steeg tot bijna 245000 euro, tegenover 206200 euro in 2010. (Belga)

In het eerste kwartaal zagen de Belgen hun spaar - en belegginsgvermogen toenemen met 18.9 miljard euro, tot 1054.4 miljard euro. Daarvan kwam 5.5 miljard euro terecht in spaarproducten, waarvan de klassieke spaarboekjes nog steeds het populairst zijn: zij groeiden aan met in totaal 4.4 miljard euro in het eerste kwartaal. Beleggingen in vastrentende producten als obligaties en kasbons werden dan weer afgebouwd. De uitzonderlijk lage rentevoeten zijn volgens de Nationale Bank de oorzaak voor die terugval. Ook het consumentenvertrouwen van de Belg kent een kleine opleving. Bereikte het consumentenvertrouwen in maart nog een dieptepunt - de index stond toen op -24 -, dan neemt het pessimisme een lichte afname: -18 in juni, -16 de afgelopen maand juli. Volgens de Nationale Bank is vooral de verbetering van de macro-economische uitzichten hieraan debet. De vrees voor werkloosheid is bijvoorbeeld afgenomen, de inschatting van de Belgische economie is verbeterd. De Belgische gezinnen gaan er wel niet van uit dat die verbetering ook een weerschijn heeft op hun eigen financiële situatie: zowel de indicatoren voor de financiële situatie van de gezinnen als de graadmeter voor het spaarvermogen daalt lichtjes. Significant detail: nog volgens De Tijd wordt het gemiddelde cijfer sterk de hoogte in gestuwd door de impact van de vermogens van multimiljonairs. Daarom maakt de krant op basis van Europese cijfers ook een berekening van het mediaanvermogen, het vermogen van het 'middelste'gezin, dat 'rijker' is dan de ene helft en 'armer' dan de andere helft van de gezinnen. Het vermogen van het mediaangezin steeg tot bijna 245000 euro, tegenover 206200 euro in 2010. (Belga)