Een en ander blijkt uit een rapport van het Rekenhof dat de kranten van de Corelio-groep konden inkijken.

"Het uitblijven van een algemene perequatie van de kadastrale inkomens sinds 1980 is niet zonder gevolgen voor de correcte inning van de belasting en hierdoor ontstaat ongelijkheid tussen de belastingplichtigen", zo schrijft het Rekenhof. Het kadastraal inkomen is de basis waarop eigenaars op hun woningen worden belast. Eigenlijk is het een fictief huurinkomen dat aan een huis toegekend wordt en waarop onder meer roerende voorheffing bekend wordt. De opbrengst van die heffing wordt verdeeld onder de gemeente, provincie en het gewest.

De omvang van het kadastraal inkomen (KI) wordt bepaald voor de eigenschappen van de woning en de ligging ervan. De KI's werden vastgelegd in 1975 met de bedoeling om de tien jaar een nieuwe evaluatie te maken van de waarde van de woningen. Tot zo'n perequatie is het evenwel nog niet gekomen. Volgens het Rekenhof zou dit dan ook enorme kosten met zich meebrengen. Wel werden de KI's geïndexeerd, maar dat is niet hetzelfde.

Huizen die bijvoorbeeld in 1975 in een weinig hippe buurt lagen, die intussen opgewaardeerd is, hebben vandaag een te laag KI. Ook het omgekeerde kan natuurlijk. Ook verbouwingen kunnen de waarde van een bestaand huis vermeerderen. Maar nogal wat van deze verbouwingen worden niet aan de administratie gemeld, en dat blijft meestal blijkbaar onbestraft. Zo werd sinds 2006 geen enkele sanctie opgelegd. (Belga)

Een en ander blijkt uit een rapport van het Rekenhof dat de kranten van de Corelio-groep konden inkijken. "Het uitblijven van een algemene perequatie van de kadastrale inkomens sinds 1980 is niet zonder gevolgen voor de correcte inning van de belasting en hierdoor ontstaat ongelijkheid tussen de belastingplichtigen", zo schrijft het Rekenhof. Het kadastraal inkomen is de basis waarop eigenaars op hun woningen worden belast. Eigenlijk is het een fictief huurinkomen dat aan een huis toegekend wordt en waarop onder meer roerende voorheffing bekend wordt. De opbrengst van die heffing wordt verdeeld onder de gemeente, provincie en het gewest. De omvang van het kadastraal inkomen (KI) wordt bepaald voor de eigenschappen van de woning en de ligging ervan. De KI's werden vastgelegd in 1975 met de bedoeling om de tien jaar een nieuwe evaluatie te maken van de waarde van de woningen. Tot zo'n perequatie is het evenwel nog niet gekomen. Volgens het Rekenhof zou dit dan ook enorme kosten met zich meebrengen. Wel werden de KI's geïndexeerd, maar dat is niet hetzelfde. Huizen die bijvoorbeeld in 1975 in een weinig hippe buurt lagen, die intussen opgewaardeerd is, hebben vandaag een te laag KI. Ook het omgekeerde kan natuurlijk. Ook verbouwingen kunnen de waarde van een bestaand huis vermeerderen. Maar nogal wat van deze verbouwingen worden niet aan de administratie gemeld, en dat blijft meestal blijkbaar onbestraft. Zo werd sinds 2006 geen enkele sanctie opgelegd. (Belga)