In geval van timesharing verwerft u het recht om gedurende een bepaalde periode gebruik te maken van een vakantieverblijf. In het verleden gaf timesharing dikwijls aanleiding tot misbruiken door de timesharing-organisaties. Vandaar ook dat er een Europees initiatief kwam om paal en perk te stellen aan deze misbruiken onder de vorm van een Richtlijn die door de lidstaten in de interne wetgeving moet worden omgezet. Spanje is een van de laatste landen die dat heeft gedaan. Hierdoor geniet de consument een betere bescherming. Deze extra bescherming geldt ook voor doorverkoop- en uitwisselingsovereenkomsten voor gelijkaardige producten zoals het lidmaatschap van vakantieclubs.

Concreet vertaalt de bescherming zich in volgende punten. De consument heeft recht op een bedenktijd van 14 dagen waarin hij zijn overeenkomst kosteloos kan herroepen. De verkoper mag geen betalingen eisen voor het verstrijken van de bedenktijd. De betaling van de totaalprijs moet gespreid zijn over de totale looptijd van de overeenkomst door middel van jaarlijkse gelijke termijnen. De consument kan de overeenkomst kosteloos opzeggen na twee jaar en hij heeft recht op volledige precontractuele informatie.

Johan Steenackers

In geval van timesharing verwerft u het recht om gedurende een bepaalde periode gebruik te maken van een vakantieverblijf. In het verleden gaf timesharing dikwijls aanleiding tot misbruiken door de timesharing-organisaties. Vandaar ook dat er een Europees initiatief kwam om paal en perk te stellen aan deze misbruiken onder de vorm van een Richtlijn die door de lidstaten in de interne wetgeving moet worden omgezet. Spanje is een van de laatste landen die dat heeft gedaan. Hierdoor geniet de consument een betere bescherming. Deze extra bescherming geldt ook voor doorverkoop- en uitwisselingsovereenkomsten voor gelijkaardige producten zoals het lidmaatschap van vakantieclubs.Concreet vertaalt de bescherming zich in volgende punten. De consument heeft recht op een bedenktijd van 14 dagen waarin hij zijn overeenkomst kosteloos kan herroepen. De verkoper mag geen betalingen eisen voor het verstrijken van de bedenktijd. De betaling van de totaalprijs moet gespreid zijn over de totale looptijd van de overeenkomst door middel van jaarlijkse gelijke termijnen. De consument kan de overeenkomst kosteloos opzeggen na twee jaar en hij heeft recht op volledige precontractuele informatie.Johan Steenackers