Belgen die in Nederland werken, moet twee belastingaangiften doen: een in België en een in Nederland. De inkomsten die ze uit hun tewerkstelling halen, worden in het werkland (Nederland) belast. De inkomsten die samen hangen met het wonen en het beheer van het vermogen (kadastraal inkomen, rente, diverse inkomsten...) worden in het woonland (België) getaxeerd. Toch moeten de grensarbeiders die in Nederland werken hun loon ook in België aangeven. Dat is nodig om het juiste belastingtarief te berekenen. Hoe hoger het totale inkomen, hoe hoger immers het belastingtarief. Daarna worden de Nederlandse inkomsten vrijgesteld. Fiscalisten spreken hierbij van het progressievoorbehoud. Mocht dit niet gebeuren, zouden de bijkomende inkomsten van de grensarbeiders steeds kunnen genieten van de laagste belastingtarieven. Een uitzondering is er voor mensen die weliswaar in Nederland aan de slag zijn, maar voor een bedrijf dat zijn vestiging buiten dat land heeft en er hoogstens 183 dagen werkten in een periode van 12 maanden. Hetzelfde geldt voor mensen die voor de Belgische overheidsdiensten in Nederland werken en voor de eerste twee jaar die Belgische onderwijzend personeel in Nederland aan de slag is. Belgische grensarbeiders vallen overigens niet alleen onder de Nederlandse belastingen, maar ook onder de Nederlandse sociale zekerheid. (Belga)

Belgen die in Nederland werken, moet twee belastingaangiften doen: een in België en een in Nederland. De inkomsten die ze uit hun tewerkstelling halen, worden in het werkland (Nederland) belast. De inkomsten die samen hangen met het wonen en het beheer van het vermogen (kadastraal inkomen, rente, diverse inkomsten...) worden in het woonland (België) getaxeerd. Toch moeten de grensarbeiders die in Nederland werken hun loon ook in België aangeven. Dat is nodig om het juiste belastingtarief te berekenen. Hoe hoger het totale inkomen, hoe hoger immers het belastingtarief. Daarna worden de Nederlandse inkomsten vrijgesteld. Fiscalisten spreken hierbij van het progressievoorbehoud. Mocht dit niet gebeuren, zouden de bijkomende inkomsten van de grensarbeiders steeds kunnen genieten van de laagste belastingtarieven. Een uitzondering is er voor mensen die weliswaar in Nederland aan de slag zijn, maar voor een bedrijf dat zijn vestiging buiten dat land heeft en er hoogstens 183 dagen werkten in een periode van 12 maanden. Hetzelfde geldt voor mensen die voor de Belgische overheidsdiensten in Nederland werken en voor de eerste twee jaar die Belgische onderwijzend personeel in Nederland aan de slag is. Belgische grensarbeiders vallen overigens niet alleen onder de Nederlandse belastingen, maar ook onder de Nederlandse sociale zekerheid. (Belga)