De studie toont dat een alleenstaande werknemer met een brutojaarloon van 50.000 euro amper 41 procent overhoudt van hetgeen hij zijn werkgever kost. Een gehuwde bediende die twee kinderen ten laste heeft, houdt er ook minder dan de helft van over. De cijfers bevestigen wat iedereen al langer wist: in ons land wordt inkomen uit arbeid te zwaar belast en dit zowel voor de werkgever als de werknemer. Enkel in Italië is het wat dat betreft nog erger. Het is echter niet allemaal kommer en kwel in ons landje. Want Deloitte ging ook eens na wat de Belgische werknemers met hun loon zo allemaal kunnen doen. En dan blijkt dat dit meer is dan werknemers met hetzelfde brutoloon in Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Nederland, Zwitserland en Denemarken. Wonen bijvoorbeeld mag de jongste jaren dan wel duurder zijn geworden in België, in vergelijking met het buitenland vallen de huisvestingskosten hier nog erg goed mee. In Brussel kost een huis veel minder dan in pakweg Londen, Parijs, Berlijn, Madrid en Dublin. Wat hier ook beduidend goekoper is, zijn de aankopen in de supermarkt. Tot slot wordt het lagere nettoloon in België voor een deel goedgemaakt door de kinderbijslag, die in 12 van de 17 onderzochte landen lager ligt dan in België. (DLA)

De studie toont dat een alleenstaande werknemer met een brutojaarloon van 50.000 euro amper 41 procent overhoudt van hetgeen hij zijn werkgever kost. Een gehuwde bediende die twee kinderen ten laste heeft, houdt er ook minder dan de helft van over. De cijfers bevestigen wat iedereen al langer wist: in ons land wordt inkomen uit arbeid te zwaar belast en dit zowel voor de werkgever als de werknemer. Enkel in Italië is het wat dat betreft nog erger. Het is echter niet allemaal kommer en kwel in ons landje. Want Deloitte ging ook eens na wat de Belgische werknemers met hun loon zo allemaal kunnen doen. En dan blijkt dat dit meer is dan werknemers met hetzelfde brutoloon in Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Nederland, Zwitserland en Denemarken. Wonen bijvoorbeeld mag de jongste jaren dan wel duurder zijn geworden in België, in vergelijking met het buitenland vallen de huisvestingskosten hier nog erg goed mee. In Brussel kost een huis veel minder dan in pakweg Londen, Parijs, Berlijn, Madrid en Dublin. Wat hier ook beduidend goekoper is, zijn de aankopen in de supermarkt. Tot slot wordt het lagere nettoloon in België voor een deel goedgemaakt door de kinderbijslag, die in 12 van de 17 onderzochte landen lager ligt dan in België. (DLA)